Vedbestemmelse

Medarbejder udtager prøver til vedbestemmelse

Ved at se nærmere på det træ, som er fundet ved Syltholm-undersøgelserne kan vi få mere at vide om alder, funktion, typer og meget andet.

 

En vedbestemmelse er egentlig bare en artsbestemmelse af noget træ  - naturligt aflejrede grene eller artefakter lavet af træ. Men ved et nærmere kig på træet er det muligt at finde ud af meget mere.

 

Ved fund af større anlæg fremstillet af grene og kviste, som f.eks. fiskegærderne, kan en vedbestemmelse svare på rigtig mange spørgsmål: Hvilke træarter blev brugt til hvilke funktioner? I hvilken årstid blev grenene skåret af, og hvor gammel var grenen på det tidspunkt? (Se også dendrokronologi). Blev grenene knækket af, hugget af med en økse eller skåret af med en kniv? Voksede træet i en tæt eller lysåben skov? Var det vilde træer og buske, eller er der tale om stævningsskov eller andre former for skovbrug?

 

Når prøver eller genstande af træ skal kulstof 14-dateres, starter undersøgelsen altid med en vedbestemmelse, så det vides, hvilken træart og hvilke årringe der skal dateres på.

Artsbestemmelse
Kulstof-14 datering
Pollen- og Makrofossilanalyse
Dendrokronologi