Pollen- og Makrofossilanalyse

Illustration af prøveudtagning

Små pollenkorn kan kaste lys over hvilke planter, der voksede i området.

 

Små pollenkorn er ofte bevaret i jorden, i sandlag eller søaflejringer. Efter en kemisk forbehandling og ved hjælp af et mikroskop kan eksperter finde ud af, hvilke arter af pollen, der findes i det pågældende lag. Ved at tage højde for hvor store mængder af pollen, forskellige plantearter producerer, og over hvor store distancer vinden kan blæse dem, er det muligt at rekonstruere fortidens landskab ret præcist - hvilke træer voksede der i skoven, eller hvilke kornarter blev der dyrket i forskellige perioder.

 

Mest interessant er det, når det er muligt at følge forandringer i landskabet gennem tiden: Hvornår indvandrede skoven efter istiden, og hvilke træer var de første, der vendte tilbage til Danmark? Hvornår begyndte befolkningen at dyrke jorden, og hvilke arter blev der dyrket i de forskellige perioder af forhistorien?

 

Makrofossiler er fx planterester som frø, stængler og blade, som kan ses uden mikroskop. Når de bliver artsbestemt, lærer vi igen noget om vegetationen, og dermed om natur, klima og menneskets påvirkninger af landskabet. Ikke alle planter danner vindbårne pollen; derfor kan makrofossil- og pollenanalyser fint supplere hinanden.

 

Derudover er en makrofossilanalyse ofte en forudsætning for at finde egnet materiale til kulstof-14 dateringer. (link til den nye side)

Artsbestemmelse
Kulstof-14 datering
Vedbestemmelse
Dendrokronologi