Dendrokronologi

Træskive, hvor man kan tælle årringene

Ved at tælle årringene i et stykke træ er det muligt at aldersbestemme træet.

 

Ved at tælle årringene på en oversavet træstamme, kan alle bestemme træets alder - altså, hvor mange år det havde levet, inden det blev fældet. Men når man kigger nærmere på årringene, er det tydeligt, at de har forskellige bredder. Dette skyldes, at træet vokser mere i "gode år", fx med en kort vinter og passende mængder nedbør, og dermed bliver årringene bredere. Omvendt vokser træet mindre i "dårlige år" med fx for meget frost eller tørke, og så bliver årringene meget smalle. Dette mønster af smalle og brede årringene er ens på alle træer i samme område eller region, som har oplevet det samme vejrlig.

 

Således kan årringsmønsteret fra et nyfældet træ og et stykke ældre træ, fx bygningstømmer, overlappe: Mens bygningstømmer-træet var gammelt, var det nyfældede træ ungt, og i den periode oplevede begge træer de samme vejrforhold og fik dermed samme mønster. På den måde er det muligt at tælle tilbage fra den yderste ring på det nyfældede træ til den inderste ring på det gamle stykke bygningstømmer. For at komme videre derfra skal der så findes et endnu ældre stykke træ, hvis årringsmønster passer sammen med dem, man allerede har.

 

Et godt stykke tilbage i historien slipper bygningstømmeret dog op, hvorfor der i stedet anvendes fx egetræsstammer, der er fundet i moser. På den måde er det muligt at pusle og tælle sig tusindvis af år tilbage i fortiden, og resultatet kaldes for en "grundkurve". 

 

Så er spørgsmålet bare: Hvad skal dette komplicerede puslespil være godt for?

 

Svaret ligger i udgravningerne. Vi finder ofte artefakter (genstande) af træ, hele træstammer eller træstubbe. Deres årringsmønster kan også tælles og måles, og på den måde kan deres placering i grundkurven lokaliseres - der hvor fundets mønster passer bedst ind - og så er fundet tidsfæstet med meget høj nøjagtighed. Hvis man er heldig, kan man finde ud af præcis, hvornår træet er blevet fældet - og nogle gange endda på hvilken årstid det fældet!

Artsbestemmelse
Kulstof-14 datering
Pollen- og Makrofossilanalyse
Vedbestemmelse