Artsbestemmelse af knogler

Knogle

Ved hjælp af den store mængde dyreknogler, der er fundet ved udgravningerne, er det muligt at få et indblik i hvilke jagt- og domesticerede dyr, befolkningen havde adgang til.

 

Knoglerne er ofte så velbevarede ved Syltholm-undersøgelserne, at dyrearten stadig kan identificeres. Dette gøres ved brug af eksperternes erfaring, bl.a. ved at bestemme karakteristiske mål på knoglen, og ved at sammenligne med en referencesamling, der er en samling af dyreskeletter fordelt på art, køn og alder.

 

Artsbestemmelsen af mange knogler fra en boplads fortæller, hvilke dyr der blev jaget eller avlet. Vi finder ud af, hvor gamle dyrene var, da de døde. Alderssammensætningen af husdyr bevidner forskellige strategier, fx om får blev holdt til mælke-, uld- eller kødproduktion.

 

Ved nogle dyr er det endda muligt at se, på hvilken årstid de døde, fx ved arter, der får unger på den samme årstid hvert år, eller ved rådyrenes og hjortenes gevir.

 

Andre dyr kan indikere specielle miljø- eller klimaforhold

Kulstof-14 datering
Pollen- og Makrofossilanalyse
Vedbestemmelse
Dendrokronologi