Naturvidenskab og arkæologi

Udtagelse af naturvidenskabelige prøver

Der er i løbet af Syltholm-undersøgelserne foretaget et bredt udvalg af naturvidenskabelige prøver.

 

Studiet af fortidens mennesker, deres levevis og åndsliv, har meget mere til fælles med studiet af atomer og molekyler, end man umiddelbart skulle tro. Arkæologi og naturvidenskab har længe været nære venner. Når de får lov til at lege sammen, opstår der mere ny viden, end de enkelte discipliner nogensinde ville kunne skabe hver for sig.

 

Selvom tværfaglighed er et af tidens store modeord, er samarbejdet mellem arkæologer og naturvidenskabsfolk langtfra en ny opfindelse - den er faktisk lige så̊ gammel som faget arkæologi. Bl.a. er Danmark verdenskendt for "Kjøkkenmøddingekommissionerne": forskere med baggrund i arkæologi, geologi, zoologi og botanik, der for 150 år siden sammen fandt ud af, hvordan de store affaldsdynger fra stenalderen var opstået.

 

Hvert molekyle er en bogstav, hvert sandlag en side i den dagbog, Lollands mennesker og natur har skrevet gennem fortiden. Mange metoder står til vores rådighed for at åbne dagbogen og læse om forhistorien. Her på hjemmesiden fortæller vi om nogle af metoderne, og hvad vi kan bruge dem til i vores projekter.

 

De naturvidenskabelige analyser foretages af Nationalmuseet, GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), Statens Naturhistoriske Museum i København og AMS 14C Dateringscentret ved Aarhus Universitet. 

Artsbestemmelse
Kulstof-14 datering
Pollen- og Makrofossilanalyse
Vedbestemmelse
Dendrokronologi