Kerneboringer

Der laves boreprøver

For at få et kendskab til det 187ha store inddæmmede areal blev der foretaget boreprøver i samarbejde med et hollandsk entreprenørfirma

 

I den første del af forundersøgelsen, fra maj til august 2012, borede Museum Lolland-Falster, i samarbejde med et hold specialister fra det hollandske entreprenørfirma Sialtech, 987 tynde 70 mm kerner op af den lollandske undergrund.

 

På jagt efter menneskets og naturens aktiviteter

I kernerne var det tydeligt præcist at se, hvilke jordtyper der lå i de forskellige dybder, og hvornår der var sket landskabsmæssige forandringer i området. 378 af boreprøverne fra det 187ha store inddæmmede areal blev efterfølgende nøje undersøgt med særlig opmærksomhed på hvor de enkelte jordlag lå i forhold til hinanden. De andre borekerner blev undersøgt for oldsager og dermed spor efter menneskelig aktivitet.  Alle boringer blev nøje opmålt med GPS og totalstation, så det var muligt at placere dem i forhold til hinanden og på den måde få et visuelt overblik over, hvordan kystområdet så ud i stenalderen.

 

Boreprøverne undersøges

Jordprøverne blev nøje undersøgt for spor efter naturens og menneskelige spor

 

Bopladserne lokaliseres

Ud fra de mange boringer udarbejdede museet en landskabsmodel af, hvordan kysten omtrent så ud 4000 år f.Kr. Modellen viste tydeligt fordelingen af land og vand og anvendt sammen med det kendskab, der er til stenalderens bebyggelsesmønster, var det muligt at forudsige, hvor stenalderens bopladser kan lokaliseres.  

Video Kerneboring