Stor, større, størst...

Kædegraver i arbejde

Den store kædegraver Interdrain 6050 nedfræser drænrør for at holde grundvandet ude af udgravningsfelterne

 

Arkæologer ved Museum Lolland-Falster anvender monstermaskine. Danmarks største kædegraver er i aktion på Danmarks største arkæologiske udgravningsprojekt.

 

I forbindelse med de arkæologiske udgravninger forud for anlæggelsen af den faste forbindelse under Femern Bælt står arkæologerne fra Museum Lolland-Falster med kæmpe udfordringer. Ikke mindst fordi et stort antal af udgravningerne foregår i en fossil lagune. Dvs. et lavvandet område adskilt fra selve havet med smalle landtanger og øer. Området blev inddæmmet bag Stormflodsdiget efter den store stormflod i 1872.

 

Ekstremt vanskelige udgravningsforhold for arkæologerne

Områdets yderst komplicerede udgravningstekniske forhold med høj grundvandsstand og meget løse sedimenter krævede, at der blev foretaget en grundvandssænkning, for at udgravningsfeltet kunne holdes frit fra vand. Grundvandssænkningen blev foretaget med perforerede rør nedlagt direkte på morænen omkring hele udgravningsfeltet i en 30 cm bred rende. En uge før udgravningerne bliver påbegyndt, udlægger en kædegraver på larvebånd nedgravede dræn rundt om det udvalgte udgravningsfelt. I hvert hjørne af feltet tilsluttes de nedfræsede drænrør store vacuumpumper, som pumper vand væk fra feltet. Til dette anvendes den 460 Hk stærke, store kædegraver Interdrain 6050, som er i stand til at fræse drænrør ned i max. 6 meters dybde. Denne kædegraver er den ene af de to største kædegravere i Danmark.

 

Tegning af grundvandskontrol i arkæologisk udgravning ved hjælp af vandret dræn

Tegning: Femern A/S

 

Kædegraveren - en kæmpe motorsav

Interdrain 6050 er den største type traktormonterede kædegraver i Danmark. Der findes kun to af denne type kæmpe kædegravere i hele Danmark.

Kædegraveren er som en stor motorsav, der graver render i jorden til at nedgrave dræn og ledninger. Bagefter dækkes renderne til igen af en bulldozer.

Interdrain 6050 er specielt velegnet til nedfræsning af PE - trykrør i dimensioner fra 50-400 mm og med gravedybde fra 40-220 cm. Gravebredde fra 30-60 cm. Maskinen kan sideforskydes for nedlægning af rør ud til for eksempel en grøftekant. Gravedybden kan naturligvis laserstyres.

Der er mulighed for GPS-indmåling af udført arbejde.
Kæmpe kædegraveren ejes af entreprenørfirmaet SM, som udfører kædegravning over hele landet

 

Se kædegraveren arbejde