Bueoffer

Ende af buestage

Fint tilspidset ende af buestage. Neden for selve spidsen er der lavet indhak til fastgørelsen af buestrengen. Buen var i stenalderen det ultimativt vigtigste jagtvåben; bue og pil, har været uundværlige i jagten på både stor- og småvildt.

 

Bue fundet stående lodret nedboret i tørvelag og undergrundsler. Kan det være et muligt offer? Arkæologer har gjort et enestående spændende fund i oktober 2013 under udgravningen af en stenalderplads.

 

Fundrig lokalitet

Allerede i begyndelsen af udgravningen stod det klart, at det ville blive en fundrig lokalitet. Under muldafrømningen fremkom der på bunden af gytjelaget, som er gammel havbund, store mængder af bl.a. vandretliggende og lodretstående tilspidsede træstager, flintredskaber, benspidser, potteskår og lystergrene.

 

Arkæologer i arbejde

Arkæologer fra Museum Lolland-Falster i færd med at udgrave spændende fund fra stenalderen.

 

Under udgravningen af de mange lodretstående stager, der i stenalderen var blevet presset ned i hav-/lagunebunden som dele af endnu ikke helt erkendbare anlæg, måske fiskeanlæg, blev der også fundet rester af en bue stukket lodret ned i undergrunden.

 

"Nu har jeg endelig fundet noget spændende"

I oktober havde udgravningsaktiviteterne allerede stået på i flere måneder, og der dukkede dagligt spændende stenalderfund op. "Jeg var bare ikke blandt de heldige findere" fortæller arkæolog Erling Mario Madsen.

 

Det var, som om evnen eller heldet til at finde gode fund bare havde forladt én, og netop den dag i oktober stod det mig klart, at jeg følte, at jeg snart skulle finde noget godt. Under udgravningen af en meget lidt imponerende udseende lodretstående træstage, var der ikke meget, der tydede på, at det var noget særligt. Stagen blev indmålt, fotograferet og tegnet i profil, men da den blev taget op, gik det op for os, at vi stod med resterne eller stykket af en bue. Der var tale om den ene spids eller ende af en buestage. Efter selve spidsen er der lavet indhak til fastgørelsen af buestrengen.

 

Registrering af buen

Buen registreres, dokumenteres, måles ind, beskrives og fotograferes, inden den tages op.

 

Offer, tilfældighed eller praktisk genanvendelse?

Det mest spændende ved fundet af buestykket er egentlig dets fundkontekst eller beliggenhed. Hvorfor var den stukket ned i jorden som en almindelig stage i vandet ud for kysten? 

 

Er der tale om en gammel, ikke længere brugbar, bue, der er blevet anvendt som stage i en form for anlæg? Eller kan der være tale om en rituel handling? Måden, hvorpå den er presset ned i undergrunden, bevidner uden tvivl en bevidst handling. Forhåbentlig kan vi blive klogere på dette, efterhånden som arealet øst for Rødbyhavn undersøges.

 

Stager

Tre forskellige lodretstående tilspidsede stager. Stagerne blev i stenalderen presset eller boret langt ned i undergrundsleret. Sådanne stager kan have haft flere forskellige anvendelsesformål. Nogle indgår i fiskeanlæg. Ved Motala i Sverige har man endda fundet stager med kranier på.

 

Buer fra stenalderen kendes fra flere stenalderlokaliteter, som f.eks. Holmegårds Mose på Sjælland, Ringkloster i Østjylland, Tybrind Vig, Ronæs Skov i Gamborg fjord på Vestfyn, Maglemosegård i Vedbæk fjord samt fra Horsens fjord.
I stenalderen var buen et yderst vigtigt redskab. Det var med bue og pil stenalderjægeren nedlagde sit bytte, der kunne være de store køddyr som f.eks. krondyr. På lokaliteten er der fundet gevirer fra netop kronhjort.