Træ i store mængder

*Fritlægning af træ

Træet fritlægges og renses inden det fotograferes og registreres

 

På grund af de gode bevaringsforhold for organisk materiale er der rigtig meget træ bevaret. Dette er en sjældenhed på arkæologiske udgravninger, og derfor er dette en optimal mulighed for at finde ud af mere om, hvordan stenalderfolkene anvendte og bearbejdede træ.

 

Huggespor

Bevaringsforholdene er så fantastiske at man tydeligt kan se huggespor efter bearbejdningen på træet

 

Der er fundet mange tilspidsede stager og pæle. Disse er ofte stukket 50 cm ned i undergrundsleret, og de kan have haft mange funktioner. For eksempel har flertallet af stagerne formentlig været en del af et fiskeanlæg. De lodretstående stager har formentlig fastholdt fiskemåtter som den, der også er fundet i udgravningen. Måtterne kunne tages ned og flyttes, men de lodrette pæle blev stående.

 

Stager

Mange steder i udgravningerne finder arkæologerne stager, der er stukket langt ned i undergrundsleret

 

Stenalderfolkenes foretrukne jagtvåben var buen. Der er i udgravningen fundet flere fragmenter af buer. Der er ligeledes fundet et pileskaft med bevaret besnøring og nok. Nokken er den fordybning i pileskaftet, hvor man sætter strengen fra buen fast. Der fandtes rester af den tjære, der har været brugt til at holde styrefjerne på plads. Rester af den besnøring, der også har fastgjort fjerene, var ligeledes bevaret

 

Trykpåvirket træ

Meget af det træ, der dukker frem har tydelige spor efter trykpåvirkningen fra jorden, der har trykket gennem årtusinder

 

Meget af træet er 6000 år gammelt, men ser ud som nyt. Det har samme farve som frisk træ, men det er blødt, og hvis det ikke ligger i vand, tørrer det ud.

Skæftet flintøkse
Et økseskaft fra stenalderen
En 5-6000 år gammel pil
Bueoffer
Et 5000 år gammelt fiskegærde