Knogler, tak og ben

Grisekranium

Kranium af ung gris/vildsvin fundet på lavt vand ved bopladsen

 

Fund af blandt andet fiskeben samt knogler fra kronhjort, vildsvin og ko viser tydeligt, at stenalderfolkene levede både af fiskeri og jagt. Derudover er der også fundet dele af hjortenes gevir, som har været brugt til redskaber, blandt andet til at hugge flint med og til fiskeredskaber.

 

Hjortetak

Hjortetak blev ofte benyttet til redskaber

 

Derudover er der også fundet en stor mængde forskellige benspidser. Fund af benspidser er imidlertid ikke noget nyt, men de mange forskellige, der er fundet i Rødbyhavn, vidner om, at de har været lavet med et specielt formål for øje. Nogle har været anvendt som fiskeredskaber, andre til at sy fiskenet og tøj med. Der har været en form for professionalisering, hvor redskaberne tilvirkedes, så de passede til den specifikke opgave.

 

Benspidser

Benspidser - med og uden ornamentik er talrigt repræsenteret i udgravningerne

 

Enkelte af spidserne har ornamentik i form af streger. Om disse blot er til pynt eller har haft en praktisk funktion, for eksempel i forbindelse med fastsnøring af spidsen til noget, er uvist.

 

En enkelt spids er lancetformet og ligner et lille spyd. Det er en pilespids lavet af ben. Spidsen har været skæftet ved, at den lange ende er stukket ned i hullet på et pileskaft.

 

Oldtidens husdyr

Husdyr var i oldtiden vigtige for befolkningen. Under menneskets kontrol førte skind, mælk, kød og arbejdskraft med sig - intet på dyret gik til spilde. De enkelte husdyr havde alle deres rolle, men blev ikke en del af samfundet på en gang. Det var en lang proces, der forløb over det meste af oldtiden.

I første omgang dukkede hunden op i midten af jægerstenalderen (fra ca. 9000 f.Kr.). Den efterfulgtes af ged, får og kvæg, der for alvor begyndte at dukke op efter landbrugets indtog i landet ca. 3900 f.Kr. Herefter fulgte hest i løbet af bronzealderen (1700 f.Kr. - 500 f.Kr), og da jernalderen var forbi, fandt man også svin, høns, kat og ænder på bopladserne.

Alle de nævnte dyr gennemgik over tid en genetisk ændring for at passe ind i livet som husdyr. De startede alle som vilde udgaver, men blev gennem tid ved hjælp af bevidst avl tilpasset for at udnytte og styrke deres bedste egenskaber. Et sådant husdyr kaldes et 'domesticeret dyr'.

 

Danmarks ældste gedehjerne
En tidlig tysk forbindelse?