Flint – en uundværlig ressource

Økse

Smukke økser dukker op fra undergrunden øst for Rødbyhavn

 

Flintredskaber er den mest kendte genstandstype fra stenalderen, da flint ikke bliver ødelagt af mange tusind år i jorden. Ofte er redskaberne endda stadig skarpe.

 

Flintredskaber

Variationen af flintredskaber er stor

 

Et hav af forskellige redskaber

Flækken, der har været brugt til mange formål, er en lang slank kniv, og er blandt de mest almindelige redskaber og velrepræsenteret i udgravningerne ved Rødbyhavn. Udover flækken, der blev anvendt som kniv, lavede man i bondestenalderen regulære flintknive med æg og skaft.

 

Et andet meget anvendeligt redskab, der kan se ud på mange forskellige måder, er flintbor, der er brugt til at lave huller i skind, træ, tak og knogler. Sådanne er der fundet nogle stykker af.

 

Skraber

Skraber fundet i udgravningen

 

Til at bearbejde skind blev skraberen anvendt. Skrabere er runde skiver af flint, der er hugget til, så der er en skarp kant, som kan bruges til at skrabe skind rene.

 

Der er fremkommet mange pilespidser af typen tværpil i udgravningerne. Disse små, fine spidser har været monteret på et pileskaft, som også er fundet i udgravningen. De har formentlig været sat fast med tjære og besnøring.

 

Økse

En af de flotte økser fra depotfundet

 

Øksernes forskellighed

Øksen er ligeledes en hyppig set genstand på udgravninger. Den kan som keramik være med til at tidsfæste arkæologiske fund, da dens udseende ændres fra den ældste stenalder til den yngre. I ældre del er det en lille skiveøkse og kerneøksen, der anvendes, hvorimod økserne i den yngre stenalder har gennemgået en udvikling, så de er større og slankere end skiveøkserne, ligesom de kan være slebne. Normalt er økserne anvendt til at hugge tømmer og fælde træer, men disse store økser findes også nedlagt sammen i et depot, som kan være en slags ofring. Et sådant depotfund er der gjort nordøst for Rødbyhavn, hvor to flotte økser er fundet nedgravet.

 

Bearbejdning af flint til våben og redskaber mestrede stenaldermennesket til det ypperste. Flint var periodens vigtigste råstof og havde stor betydning for befolkningens overlevelse. Uden flintøkser var det umuligt at fælde træer, tilhugge tømmer eller udhule stammebåde. Uden pilespidser af skarpt tilhugget flint kunne de hverken jage eller fiske. Flint var let tilgængeligt for den danske stenalderbefolkning, som havde adgang til råstoffet enten ved at samle det op fra jorden eller udvinde det fra underjordiske miner. Men udgangspunktet var det samme - alt bearbejdet flint startede med en stor flintblok.

6000 år gammelt puslespil
Flintdolk fra ældre bronzealder