Litteratur og kilder

Købmandsvarer

 

Siderne om Den gamle Købmandshandels historie og tidligere tiders vareudbud og priser tager udgangspunkt i følgende litteratur og kilder:

 

Fra høker til købmandshandel:
Diverse arkivalier fra Skottemarke købmandshandel
Skøder og pantebreve hidrørende fra køb og salg af matriklerne 3c og 19 Skottemarke
Vejviser Lolland-Falsters Stift 1878-79, 1891-93 samt 1903
Lolland-Falster skildret af videnskabsmænd og fagmænd. Gyldendal 1922

 

Handel på landet:
Hagerups illustrerede Konversationsleksikon 1922
Danmarks Folk. Nordisk Forlag 1901
Opfindelsernes Bog. Nordisk Forlag 1912

 

Den gamle købmandshandel:
Kommuneatlas Nykøbing F. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1993

 

Meddelere:
Ib Nielsen og hustru Ketty Nielsen
Poul Krag Jørgensen