Besøg projektet

HERREGÅRD & LANDSKAB LOLLAND består af to faste udstillinger på Reventlow-Museet Pederstrup og på Knuthenlund, hvortil der er gratis adgang. Desuden er der ved de seks deltagende herregårde opsat standere, hvor det er muligt at gå på opdagelse i de særlige landskaber, der knytter sig til de enkelte herregårde.

 

Udstillingerne fokuserer på herregårdslandskabets historiske udvikling gennem fotoeksempler og tekster. De er indrettet med henblik på at give publikum en introduktion til det lollandske herregårdslandskab, før turen går ud til øens 45 spændende herregårde, blandt hvilke der er adgang til flere.

 

På Reventlow-Museet Pederstrup er det herregårdslandskabet frem til slutningen af 1800-tallet, der er i fokus, mens udstillingen på Knuthenlund følger udviklingen på de lollandske herregårde frem til nutiden.

 

I tilknytning til projektet er udgivet en brochure om det lollandske herregårdslandskab, som også kan downloades her.

 

De to faste udstillinger er tilgængelige i museets og Knuthenlunds åbningstid og er med støtte fra Bevica Fonden indrettet med hensyntagen til gæster med nedsatte funktionsevner.

 

Udstillingen Herregård & Landskab Lolland er præmieret med Højreby Turistkreds Turismepris 2012.

God Adgangs mærkning af udstillingen på Pederstrup læs her

Udstilling Pederstrup
Udstilling Knuthenlund