Udgivelser

Filtrér
Bjørner Måge, Én grube - mange historier

En fortælling om livet og de levende ved Rødbyhavn for næsten 3000 år siden Kalejdoskop 2016:4, Museum Lolland-Falster, s. 1-9, Nykøbing F uden ISBN, internt fagfællebedømt, forskning udført af fastansat medarbejder ved museet.

Download PDF
Anders Rasmussen, Skrotmetaldepotet fra Rågelunde

En lille fortælling om skrotmetaldepotet fra Rågelunde, som indeholdte flere fragmenter af romerske metalgenstande. Kalejdoskop 2016:3, Museum Lolland-Falster, s. 1-6, Nykøbing F uden ISBN, ikke fagfællebedømt artikel skrevet af fastansat medarbejder på museet.

Download PDF
Katha Qvist: Hand vilde spise i et Vertshuus - Zar Peter den Stores besøg i Nykøbing 1716

I Kalejdoskop 2016:2, Museum Lolland-Falster, s. 1-8, Nykøbing F uden ISBN 2016, internt fagfællebedømt, forskning udført af fastansat medarbejder ved museet. I 2016 var det 300 år siden, at der under vældig opstandelse i den lille købstad Nykøbing på Falster i al hast blev gjort forberedelser til uventet besøg af den store russiske zar Peter den Store (1672-1725). For at være helt præcis var det den 15. juli i 1716, at den russiske zar kom forbi Nykøbing og indtog et måltid i et af byens værtshuse. Et måltid, som senere gav anledning til husets nye navn, Czarens Hus, og derudover var medvirkende til, at det gamle hus endnu står.

Download PDF
Anna-Elisabeth Jensen, Bønnet Slot

I Årsskrift 2016 for Lokalhistorisk arkiv i Stubbekøbing s. 5-13, Nykøbing 2016 ISSN 0109-2162, ikke fagfællebedømt forskning udført af fastansat medarbejder ved museet. Fremlæggelse af det middelalderlige stenhus ved Bønnets storhed og forfald. Bygget i 1400-tallet og nedrevet efter en brand i 1700. Bønnet Slot har først som lensmandssæde og senere som jagtslot været knyttet til enkedronningeslottet i Nykøbing. Bønnet Slot er bogstaveligt talt bygget som lillebror til det endnu eksisterende Glimmingehus i Skåne. Det var blot to fag kortere og en etage lavere. Bygherren til Bønnet, Oluf Holgersen Ulfstand, var lensmand over Nykøbing len og lillebror til bygherren til Glimmingehus.

Blandt rigmænd og bønder – 5000 år under omfartsvejen

Af Marie Brinch. Landskabet omkring os er fyldt med spor efter fortidens mennesker. Hvad enten det er gravhøje eller gårdtomter, fortæller fortidsminderne en historie om vores forfædre og de samfund, som de levede i. I bogen præsenteres de bedste historier fra udgravningerne ved den nye omfartsvej ved Nykøbing F. Fortællingerne gør arkæologien levende og skaber en direkte forbindelse fra nutiden og til Falsters fjerne fortid. Resultaterne er lokalt forankrede, men sættes ind i en langt større kulturhistorisk sammenhæng, som vidner om en dynamisk og levende fortid i det landområde, vi i dag kalder Danmark.

Nykøbing F Kloster

Af Helle Ålsbøl. Nykøbing F. Kloster er en såkaldt mild stiftelse med en spændende historie, som kan føres helt tilbage til år 1486. Klosterets funktion har fra begyndelsen været af social karakter. Her har enlige personer fra egnen kunnet søge optagelse, hvis de havde svært ved at forsørge sig selv. I gennem 1800-tallet opførte stiftelsen flere nye boliger til beboerne, og de nye bygninger blev navngivet efter den siddende konge. Bogen fortæller om Klosterets historie, bygninger og beboere - men giver også et nutidigt indblik i livet på Klosteret.

Fra Slottets Tid – En herregårdshistorie fra Lolland 1858-1938

Af John Erichsen. 2. udvidede og reviderede udgave, 1. oplag Udg. af Museum Lolland-Falster 2013. Ill., register, engelsk resumé (ISBN 87-87179-80-6) Pris: kr. 149 Med udgangspunkt i ombygningen af hovedbygningen på Pederstrup i 1858 beretter John Erichsen om aristokratiets Indian Summer og herregårdslivets sidste blomstring på Reventlow-familiens Pederstrup, før den gamle samfundsorden gik af lave med systemskiftet, første verdenskrig og lensafløsningen.

Brahetrolleborg besøger Pederstrup - portrætter af C.D.F. Reventlow og hans familie

Af John Erichsen og Tine Nielsen Fabienke. Udg. af Reventlow-Museet 2003. Ill., register (ISBN 87-988849-1-3) Pris: kr. 50 I flere hundrede år var Brahetrolleborg og Pederstrup i familien Reventlows besiddelse. Gennem portrætter af familiemedlemmer gennemgår bogen Reventlow-slægten, som den blev portrætteret i perioden 1760-1830 af tidens førende portrætmalere – bl.a. Peder Als, Jens Juel og C.A. Jensen.

10 historier om Reventlow

Af John Erichsen under medvirken af Tine Nielsen. Udg. af Reventlow-Museet 2000. Ill., register (ISBN 87-988243-0-9) Pris: kr. 50 Gennem ti udvalgte historier beretter bogen om statsminister C.D.F. Reventlow (1748-1827). Hver for sig belyser historierne væsentlige aspekter af C.D.F. Reventlows person og alsidige virke. Tilsammen danner de en mosaik, der beriger oplevelsen af Pederstrup og bringer indsigt i statsmandens univers og personlighed.

Mennesker på Herregården - Lolland 1880-1960

Af John Erichsen og Luise Skak-Nielsen. Udg. af Reventlow-Museet 2007. Ill., register (ISBN 87-988243-4-1) Pris: kr. 325 Gennem fotografier og citater giver bogen et udførligt indblik i livets gang på de lollandske herregårde i perioden 1880-1960. Fra hovedbygningens saloner til avlsgården og markerne fastholder og beretter de mange illustrationer og citater glimt fra hverdag og fest på øens mange herregårde.

Skovens gode behandling - de reventlowske skove på lolland 1775-1935

Af Mette Bligaard. Udg. af Reventlow-Museet 2005. Ill., register (ISBN 87-988243-2-5) Pris: kr. 50 Med Fredskovsforordningen af 1805 satte C.D.F. Reventlow en stopper for tidligere tiders hårdhændede udnyttelse af skovene. I bogen gennemgår Mette Bligaard de reventlowske skove på Lolland og C.D.F. Revenlows betydning for den danske skovdrift helt frem til midten af det 20. århundrede.

Husker du din skoletid?

Af Peter Foersom. Kulturmindeforeningen Nykøbing F. og Museum Lolland-Falsters årlige lokalhistoriske bog handler i 2014 om skolegang fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til 1980´erne.

Se mere om de lokalhistoriske årbøger
Den russiske forbindelse

Af Arne Skafte Jensen. Kulturmindeforeningen Nykøbing F. og Museum Lolland-Falsters årlige lokalhistoriske bog handler i 2013 i anledning af Falsters Minders 100 års jubilæum om Museet Falsters Minder, Czarens Hus og de russiske forbindelser.

Se mere om de lokalhistoriske årbøger
Jernalderen i Jernbanegade

Af Arne Skafte Jensen. Kulturmindeforeningen Nykøbing F. og Museum Lolland-Falsters årlige lokalhistoriske bog handler i 2012 om jernstøberiet Fabriken Guldborg, som indtil for godt 35 år siden lå midt i Nykøbing.

Se mere om de lokalhistoriske årbøger
Lov og uorden

Af Arne Skafte Jensen. Kulturmindeforeningen Nykøbing F. og Museum Lolland-Falsters årlige lokalhistoriske bog handler i 2011 om vores retsvæsen, og den historiske gennemgang bliver krydret af kriminalsager fra Lolland og Falster gennem århundreder.

Se mere om de lokalhistoriske årbøger
På vej – om gader og stræder i Nykøbing F.

Af Arne Skafte Jensen. Kulturmindeforeningen Nykøbing F. og Museum Lolland-Falsters årlige lokalhistoriske bog handler i 2010 om Nykøbing F.’s gader og stræder både før og nu, og man kan i bogen både læse om nogle af byens personligheder og virksomheder og følge den fysiske udvikling af byen frem til i dag.

Se mere om de lokalhistoriske årbøger