Tilblivelsen af Atlas Danicus

Kobberstikker

 

På baggrund af indhentet materiale fra hele landet, gik Resen i gang med at samle og bearbejde oplysningerne til et samlet atlas. Dette Atlas Danicus har antagelig været tænkt som starten på en storslået udgivelse af de topografisk-historiske beskrivelser, som aldrig blev udgivet. Resen fik også fremstillet kobberplader til sit Atlas Danicus, det såkaldte Billedatlas.

 

Den kongelige matematiker Johannes Mejer (1606-1674) havde i midten af 1600-tallet tegnet nogle bemærkelsesværdig gode kort over Danmark, men de var aldrig blevet trykt. Resen brugte bl.a. disse som grundlag for kortmaterialet til Atlas Danicus og fik dem stukket i kobber i 1675. Johann Huusman havde i 1674 fået bestalling som Universitetets kobberstikker, og det antages, at alle kort og byplaner til Atlas Danicus er udgået fra hans værksted.

 

Desværre fik Resen på grund af pengemangel ikke udgivet sit værk, og manuskripterne blev efter hans død overdraget til Universitetsbiblioteket i København, hvor de over en årrække blev afskrevet. Enkelte originale håndskrifter findes endnu i dag bevarede, da de i samtiden var udlånt formodentlig til afskrift, netop da Universitetsbiblioteket brændte under Københavns store brand i 1728.

 

En stor del af det originale atlas brændte, men heldigvis blev en del håndskrifter og afskrifter af atlasset bevaret. Disse er først blevet trykt og udgivet i moderne tid. I 1925 begyndte man at udgive dele af værket i oversættelse, undertiden også sammen med den latinske tekst.

Hvem var Peder Hansen Resen

Foto: Københavns Museum