Resens kort over Stubbekøbing

 

Beliggenhed
Den anden by på Falster er Stubbekøbing, der ligger på den kyst, som er nærmest ved Sjælland, en mil øst for overfarten. I vore dage er det en lille by, men den har dog købstadsrettigheder.Rettigheder og privilegier
Valdemar den Tredje tilstod i 1354 byens indbyggere, at de måtte tilbageholde fremmede skyldnere, indtil de havde betalt, og han bestemte også, at den som havde såret eller dræbt nogen, skulle bøde 40 mark til den krænkede og samme beløb til byen. Han gav også byen andre rettigheder, som bør udelades her for at undgå vidtløftigheder. Kong Oluf erklærede i 1386, at det skulle være borgerne tilladt at drive fiskeri på Annekeholm. Kong Hans tillod den i 1504 at lade heste og kvæg græsse på de nærmeste sognes marker, når høsten var overstået. Christian II lagde i 1517 hele byen umiddelbart ind under det kongelige fadebur.Marked
Byens marked holdes omkring d. 24. juni eller Sct. Hans, og det efter dekret og befaling af Frederik II, som påbød det i et særligt brev i 1569.

 

 

 

Stubbekøbing illustreret af Pontoppidan i hans Danske Atlas fra ca. 1765