Resens kort over Store Heddinge

 

Byen
Hvorfra Hedinga, på dansk Hedinge eller Store Hedinge, også Magle Hedinge, nemlig i forhold til en landsby, der ligger i nærheden, som hedder "Lille Hedinge", har sit navn, er ikke sikkert. Nogle mener, at det stammer fra Hedina, en by i det gamle Cimmerien; andre, at det kommer af ordet Hedning, som om denne del af Sjælland var den sidste, der antog den kristne religion; endelig andre, at det kommer af ordet Had, som om man kaldte byen: forhadt, ubehagelig. Men alt dette er ganske uvist.
Det er en lille by, som kun afviger lidt fra en mere udviklet landsby; den ligger i "Stefns-herrit", ved Østersøen og Stevns Klint derved.
Byens segl eller våben viser en kirke, på hvis 2 ender et kors rager op, men på midten er der et lille tårn, på hvis spids atter et kors, hvorpå der står en ged, som vender ryggen mod en seglformet måne, men hovedet mod en stjerne, måske morgenstjernen.
I byens kirke ser man en sølvkande på 101 lod.Marked
Markederne i byen holdes 29. juni og 16. august.Byens omgivelser
I byens nærhed ligger en gård Erikstrup, på hvis grund der findes en høj, som er kendt på grund af en ond ånds spøgeri og trolddomskunster, og den ånd, der således viser sig der, plejer indbyggerne at kalde Elle-kongen.
I nærheden af byen findes også Stefnensis rupes, på dansk "Stefns Klint", som er berygtet ved skibbrud særlig af små skibe; den hæver sig ganske brat og stejl i en højde af 40 skridt eller mere over havet; den består af en hvid stenmasse af den slags, hvoraf større slibestene er lavede, og sådanne skal efter sigende også udskæres af denne. På toppen af klinten er der en gammel kirke, som hører til den nærliggende landsby Høyerup.