Resens kort over Sakskøbing

Resens kort over Sakskøbing

 

Beliggenhed
Den tredje by på Lolland er Sakskøbing, som ligger på nordkysten af øen, nemlig ved det sund, som skiller Lolland fra FalsterNavn
Sakskøbing har heddet sådan enten efter mandsnavnet Saxe, hvad enten det er et fornavn eller et slægtsnavn, eller - hvad der er mere sandsynligt - efter Sax, dvs. en saks, fordi uldsakse, hvormed også byens våben fremtræder, engang blev særlig fremstillet eller anvendt her.Kirken
Den har kun én kirke, som kaldes S. Olai hus; i 1621 gav Christian IV byrådet ret til at kalde dens præst. Den har også en skole og ligeledes et fattighus, som en vis adelsmand både har ladet opføre og betænkt med 1000 daler.Rettigheder og privilegier
Hvad angår rettigheder og privilegier, befalede kong Christoffer 2. i 1306, at alle, som havde ejendomme i byen, skulle bære samme byrder som borgerne. Grev Johan af Holsten bestemte i 1307, da han var herre over Jylland og Lolland, at borgerne skulle have samme privilegier som roskildenserne, og at de skulle have lov til at tilbageholde en skyldner, indtil han betalte. Kong Christian I overlod borgerne nabomarkerne som fælles græsgange. Kong Hans bestemte i 1504, at sakskøbingenserne skulle give bønderne to tønder øl for deres græsgang. Christian III gav i 1551 borgerne tilladelse til at sende kvæg ud på naboernes marker, når høsten var forbi, og i 1556 forbød han al handel i de omgivende landdistrikter, som var til skade for sakskøbingenserne. I 1598 dømte voldgiftsmænd, at det skulle være sakskøbingenserne tilladt at have adgang til Oreby havn for at ud- og undføre varer. I Sakskøbing har der også engang været et selskab, som hed Helligtrefoldigheds Gilde, dets medlemmer foreskrev sig selv love, men de er lidt for udførlige til at blive gentaget her.Markeder
Byens større marked afholdes den 29. september; det mindre plejede at finde sted på en eller anden lørdag.