Resens kort over Præstø

Resens kort over Præstø

 

Byen
Præstø, Præsternes Ø, har sit navn af det danske ord "Præst" og "Øe". Byen er nemlig på alle sider omgivet af vand, og skal i gamle dage have haft nogle præster enten til herrer eller til beboere.
Byen ligger ved Østersøens bred på et ret smukt sted, omtrent 2 mil fra Vordingborg. Byens våben er en mand, der er iført en præstelig dragt og som i venstre hånd holder et bæger, mens han løfter tre af højre hånds fingre i vejret, der ligesom symboliserer den højhellige treenighed, efter hvad man fortæller.
Før 1638 var det en ret blomstrende by, men senere oplevede den ikke blot 3 ildebrande, men også i året 1658 svenskernes indfald og er nu næsten blottet for indbyggere, så at der endog er hele gader, i hvilke der ikke findes noget levende, endsige mennesker.Kirken
I kirken er der en bemærkelsesværdig ligsten, på hvilken der findes et billede af en vis Anders. Følgende indskrift er føjet hertil (i oversættelse): Anders Andersen, sjælesørger i Præstø samt Skibinge. Jeg ved at min frelser lever.
Denne Anders levede omkring reformationstiden og var både under pavedømmet og senere stedets præst; han efterlod sig stort ry for hellighed og retfærdighed, så at han derfor også kaldes Hellig Anders.
Under pavedømmet var der også i byen et kloster for Sankt Antonius, hvilket nu allerede i lang tid har ligget øde hen.Marked
Der holdes i byen markeder 18. oktober samt 26. august, måske ifølge en bestemmelse af Christian IV, som i året 1623 forordnede, at de markeder ,som forhen plejede at afholdes udenfor Præstø, for fremtiden skulle holdes i byen.