Peder Hansen Resen

Peder Hansen Resen

 

Peder Hansen Resen (1625-1688) blev født i København, hvor han fik sin første akademiske uddannelse. Efter en årrække at have studeret ved flere europæiske universiteter, bestred han efter sin hjemkomst i 1653 adskillige høje embeder, bl.a. var han professor i etik og arbejdede med jura, historie og blev endvidere borgmester i København. Han var desuden en stor bogsamler, og han skænkede sin bogsamling til Universitetsbiblioteket i 1685. I dag er det værket Atlas Danicus han især huskes for.

 

I 1660erne begyndte Resen at samle materiale til en beskrivelse af dansk topografi og historie. Han sendte spørgeskemaer ud til landets biskopper, provster og præster og bad dem hjælpe med oplysninger om lokale forhold. Det materiale han fik ind blev afskrevet og bearbejdet til et foreløbigt manuskript. Mængden af materiale voksede med tiden og kom til at omfatte mere end 30 bind.

Tilblivelsen af atlasset

Ditlev Blunck: Kobberstikker C.E. Sonne. 1826.
Statens Museum for Kunst. (Foto: DOWIC Fotografi)