Resens kort over Nysted

Resens kort over Nysted

 

Den fjerde by på Lolland er Nysted, dvs. den nye by eller Neapolis. Den er beliggende på østkanten af øen og har kirke, skole, rådhus og lige op ad sig Aalholm slot. Dens segl er et skib for fulde sejl. Erik af Pommern gav i 1409 borgerne, der tidligere havde stået under Aalholm slot, deres egen ret. Kong Hans overlod i 1519 borgerne de enge og marker, der hedder Klostermarch. Christian IV har i 1598 og for nylig Christian V stadfæstet forfædrenes privilegier.Nysteds beliggenhed
Ny-stæd, hos Lyscander: Neostadium, på købstadens segl Neapolis, er en lille by på Lolland, som glæder sig ved en særdeles gunstig beliggenhed ved en fjord på den østlige side af denne ø, så at den kan tjene til sine indbyggeres trivsel med skibsfart, fiskeri, græsning og agerbrug. I sydlig retning ligger Rostock, Mecklenborgs førende købstad, i en afstand af 7 tyske mil, og mod nord er borgen Aalholm nabo til Nysted.Nysteds kloster
Der var her engang et betydeligt og anset kloster, der stod færdigopført i 1286. Det var uden tvivl det franciskanerkloster i Nysted, hvor Odensebispen Valdemar Podebusk, der levede sit sidste år i 1392, blev hædret med begravelse.Nysteds privilegier
Al slags ydelse og afgift, som Nysteds borgere og stedets indvånere var Aalholm slot skyldige, eftergives Nysted i 1409 af kong Erik IX af Pommern, Danmarks, Sveriges og Norges konge, på den betingelse, at de som byens årlige skat skulle betale kronen 90 mark lybsk og to læster byg tillige med af hver fiskeskude en tønde spegesild. Desuden fik de fægang og brændsel i skovene som hidtil.
Klostermarken, enge og marker uden for byen, blev af kong Hans af Danmark, Sverige og Norge i København 1510 overladt øvrighed og borgere i Nysted på den betingelse, at de årligt skulle betale 10 mark danske eller 3 mark lybske til den kongelige kasse.
Også til kong Frederik I tilsikrede 1527 Nysteds borgere sin kongelige gunst og bevilligede dem nådigt brændsel fra Aalholm slots skov Backeskov, så længe de betalte den sædvanlige pengesum for brændet.