Resens Kort over Maribo

Resens kort over Maribo

 

Navn
Lollands anden by er Mariboa, på dansk Maribo, dvs. Marias sæde eller bosted.

 

Beliggenhed
Denne by er beliggende ikke langt fra øens østkyst, omgivet på de to sider af flydende vand, dvs. to søer, af hvilke den ene er nord og den anden syd for byen.

 

Oprindelse
Oprindelig var det en landsby kaldet Skimminge. Men Erik af Pommern gav den købstadsret i 1411.

 

Kirke
Byens kirke er den største af alle på Lolland; den har to kor, af hvilke det ene kaldes Jomfruchoret, chorus Virginum, det andet bychoret, urbis chorus. I begge chor har der engang været altre, men nu er der kun et alter i Jomfrukoret, som borgmester Sørensens hustru Margrethe lod opstille i 1641, samtidig med at hun stiftede et legat på tusind rigsdaler til kirken og de fattige.

 

Sognepræster
Blandt kirkens præster: Herr Lorens Jørgensen år 1565. Herr Bertel Iversen år 1602. Herr Boe samme år. Herr Jørgen Faxe samme år. Herr Christoffer Didriksen, uvist hvilket år. Herr Hans Dinesen Høfding, uvist hvilket år. Magister Andreas Grønbæk år 1654.

 

Begravede
Blandt de vigtigste, som er begravet i denne kirke, af de adelige: 1) Christoffer Stensen og hans hustru Birgitte Mormand. 2) Erik Stensen, der blev dræbt af en sprængt kanon på Nykøbing slot i 1646, Erik Stensen Askenberg. 3) Knud Stensen, dødelig såret, da Fredericia blev erobret i 1658. 4) Vincent Bille, dommer på Falster og Lolland. 5) Lorenz Værsby, ligeledes dommer. 6) Henning Walkendorf, den første af den familie i Danmark, død 1475.
Af abbedisserne på Maribo Kloster Sophie Gyldenstierne og Margrethe Nordby, desuden klosterdame Anna Gjøe, død 1576.
Af kirkens præster Hans Høfding, død 1641, på hvis epitafium der står disse vers: Ingen af os lever for sig selv, ingen dør for sig selv / der er ikke ret at leve eller dø for os selv / Men vi lever for Herren og vi dør forløst ved Herren / Såsom vi er Herrens i liv og død / således leves ved ånden, det øvrige skal høre døden til.
Den mindre klokke i den samme kirke viser abe-, hare- og andre dyrebilleder.

 

Skolen
Byens skole er middelmådig. En vis borgmester Søren har givet den 500 rigsdaler.

 

Dobbeltklosteret
Fordum var der også et tvillingkloster, det ene munkenes, det andet nonnernes; de lå så nær hverandre, at de ikke var adskilt undtagen ved et ubetydeligt skel. I dette skel ses stadig en hemmelig samkvemsvej, ad hvilken munkene stjålent begav sig til nonnerne og disse til dem i papismens tid. Nonnerne var af S. Birgittes orden, munkene af Augustinerordenen. Da så munkene drog bort under reformationstiden, blev deres hus gjort til sognepræstens gård. Jomfruklostret derimod forblev i den brug, som det havde førhen, for de søstre, der holdt fast ved den augustinske confession, og dette formål tjente det uden afbrydelse lige til 1621, i hvilket år klosterbrugen ophørte, idet indkomsterne blev overført til det nylig oprettede Sorø akademi.

 

Markeder
Byen markeder holdes den 1. august og den 7. september.