Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted

Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted banen
I 1897 nedsattes et udvalg bestående af prominente personer fra det nordøstlige Falster, som skulle udarbejde et projekt for en jernbane fra Nykøbing F. til Stubbekøbing.
Samtidig blev der arbejdet på anlæggelsen af en jernbane mellem Nysted og Nykøbing F., og man besluttede hurtigt at lægge de to projekter sammen.

 

I 1909 begyndte arbejdet med anlæggelsen af banen, og strækningen Nykøbing F. – Nysted kunne åbnes d. 8 december 1910.
Først i løbet af foråret 1911 var Stubbekøbing-strækningen færdig, og 25. maj 1911 fandt så endelig den festlige indvielse af Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted banen sted.

 

Stubbekøbing-Nykøbing, åbnet 26. maj 1911, nedlagt 1. april 1966

Erindring om Nystedbanen

Foto: Toreby Sogns Arkiv