Nykøbing-Gedser

Gjedser Jernbane 1886-1892
I 1883 henvendte den danske regering sig til C. F. Tietgen og foreslog ham, at han selv skulle modtage koncession på anlæg af Gjedser Jernbane og havnen i Gedser. Det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab skulle forpagte anlægget mod en årlig afgift på 120.000 kr. På det grundlag fik Tietgen koncessionen den 29. maj 1884 for 80 år. Koncessionen bestemte at Gjedser Jernbane og havnen i Gedser skulle være færdig d. 1. juli 1886.

 

Gjedser Jernbane åbnede 1. juli 1886 strækningen Nykøbing F.-Gedser, som var i alt 23 km lang.
Oprindelig havde strækningen kun 2 mellemstationer: Væggerløse 6 km. og Fiskebæk 15 km. fra Nykøbing F. station.
I 1888 oprettedes et trinbræt 17 km. fra Nykøbing F. med privat sidespor for ”Interessentskabet Gedesby Læssespor” for læsning af sukkerroer til Sukkerfabrikken i Nykøbing F. Trinbrættet fik navn efter landsbyen Gedesby, som ligger 2 km. længere mod syd.
11 km. fra Nykøbing F. blev der i 1887 oprettet en holdeplads Marrebæk ved landsbyen af samme navn oprettet. Også her var der etableret sidespor fra 1929.
Fra Gedser var der fra 1886 færgeforbindelse via Warnemünde til Berlin og det øvrige udland.

 

Som led i opbygningen af de internationale forbindelser blev strækningen Orehoved-Gedser forpagtet af DSB fra 1. januar 1893. Derved fik DSB kontrol med den gennemgående forbindelse til Tyskland. Gjedser Jernbane A/S var et selvstændigt jernbaneselskab indtil 1960’erne, hvor selskabet likvideredes og overgik til DSB. Det havde ikke haft nogen praktisk betydning siden 1893.

 

Strækningen Nykøbing-Gedser eksisterer stadigvæk, men benyttes dagligt kun af et enkelt tog.

 

Nykøbing F. - Gedser, åbnet 1. juli 1886