Nakskov-Rødby

Nakskov-Rødby Jernbane
Efter fremkomsten af den store jernbanelov i 1908, begyndte man så småt at diskutere mulighederne for anlæg af en jernbane i området sydøst for Nakskov. Denne del af Lolland var nemlig uden jernbaneanlæg.
I begyndelsen af 1914 afholdtes de første møde, men først i 1918 blev der indgivet ansøgning om koncession som blev bevilget 21. januar 1919. Efter at linieføring og finansiering var blevet aftalt, kom man i 1923 i gang med arbejdet på banen.
I 1926 var banen færdig og blev officielt indviet d. 30. marts. I Nakskov blev den nye bane ikke modtaget særlig godt. På grund af overskridelserne på anlægsbudgettet havde banens bestyrelse besluttet at reducere festlighederne. Det bevirkedes således, at banens eget personale, herunder Lollandsbanens – og den nye banes – stationsforstander i Nakskov ikke blev inviteret med. Man var derfor så fornærmede, at stationen i Nakskov ikke flagede for den nye bane.

 

Banen havde fra starten driftsfællesskab med Lollandsbanen, som Nakskov-Rødby Jernbanen havde fælles direktør med, ligesom Lollandsbanen stillede personale til betjening af banens eget damplokomotiv.
Banen havde ikke persontransporter af betydning efter 2. verdenskrig, og godstrafikken var af underordnet betydning. Derfor afgik det sidste tog på Nakskov-Rødby Jernbane fra Nakskov d. 31. december 1953 kl. 21.20 – 15 minutter forsinket. Nakskov-Rødby Jernbane døde stille og roligt – som den havde eksisteret.

 

Nakskov-Rødby Jernbane, åbnet 30. marts 1926, nedlagt 1. januar 1954

Nakskov station set med barneøjne