Nakskov-Kragenæs

Nakskov-Kragenæs Jernbane
I 1890’erne blev der i området nord for Nakskov anlagt en række hestebaner, dvs. smalsporede jernbaner med heste som trækkraft. Det skete først og fremmest for at forbedre transportmulighederne for sukkerroer, idet anlægget af Nakskov Sukkerfabrik bevirkede, at en lang række landmænd tegnede roearealer, hvorpå der avledes roer til sukkerfremstilling.

 

I midten af 1890’erne begyndte man at lægge planer for at ændre nogle af roebanerne til lokomotivdrift og udbygge dem til personbefordring, men først da Nakskov Handelsstandsforening i 1907 tog initiativ til dannelsen af en komité, der fik banen med på den store jernbanelov af 27. maj 1908 skete der noget.
Efter en del administrative og økonomiske vanskeligheder gik man i gang med anlægget af banen i april 1913. Den skulle efter planen været åbnet 1. november 1914, men på grund af krisen omkring 1. verdenskrig var det svært at skaffe det nødvendige jernbanemateriel fra Tyskland. Man lejede derfor i den første tid materiel hos Lollandsbanen, der selv havde en vanskelig situation på grund af stor trafikbelastning.

 

Nakskov-Kragenæs Banen indgik fra starten en aftale med Lollandsbanen om driftsfællesskab. Til den nye bane ansattes derfor kun begrænset personale. Administration, vedligeholdelse af rullende materiel samt lokomotivpersonale sørgede Lollandsbanen for.
Nakskov-Kragenæs Banen åbnede d. 5. marts 1915 og havde da kostet 1,73 millioner kroner, en overskridelse på 38% som skyldtes 1. verdenskrig.

 

Nakskov-Kragenæs Jernbane, åbnet 5. marts 1915, nedlagt 1. april 1967

Barndom på Torrig station