Næstved-Præstø-Mern

Præstø-Næstved Banen åbnende 20. marts 1899.
Det skete efter at den første store jernbanelov var blevet stadfæstet af kongen i 1894.
Samme lov indeholdt også Kalvehavebanen.
I januar 1898 var banens endelige linieføring fastlagt, og i februar blev de første entrepriser på anlægget udbudt. Hen ad vejen ændredes der lidt ved det endelige projekt, så sporene byggedes med kraftigere skinner, ligesom stationsbygningen i Præstø blev større end oprindeligt anslået. Banearbejdet forløb uden uheld, men ramtes af den store lock-out i maj 1899, hvilket især forsinkede opførelsen af stationsbygningerne.
Den 19. marts 1900 konstituerede jernbaneselskabet sig i Præstø, og dagen efter åbnede Præstø-Næstved banen for den daglige drift.

 

Da Præstø-Næstved Banen var et aktiv for de egne den betjente, og da banens økonomi var tilfredsstillende, varede det ikke længe, for spørgsmålet om en forlængelse mod syd kom på tale.
Præstø By opfattede nemlig sit naturlige opland mod syd som gående helt ned til Kalvehave.
Efter åbningen af saftstationen i Mern, som hørte under sukkerfabrikken i Stege, var det planer fremme om at bygge en bane fra Præstø til Kalvehave og videre over Møn. Men det kneb med at skaffe politisk enighed og opbakning til projektet, så det blev kun til en jernbane fra Præstø til Mern.
Den 26. marts 1912 blev der givet koncession på en forlængelse fra Præstø til Mern, og arbejdet blev overdraget direktionen for Præstø-Næstved Banen.
Arbejdet på den 9,5 km lange bane startede i september 1912, men lå stille vinteren over, og derfor var arbejdet først færdigt i efteråret 1913.
Indvielsen fandt sted d. 15. november 1913, hvorefter Præstø-Næstved Banen skiftede navn til Næstved-Præstø-Mern Banen A/S, og forkortelsen blev NPMB.

 

Præstø-Næstved Banen 1899-1961, fra 1913 Næstved-Præstø-Mern Banen, nedlagt 1. april 1961.