Maribo-Rødbyhavn

Maribo-Rødbyhavn, åbnet 1. juli 1874 og 25. juli 1912, nedlagt 1978.

 

Efter viadukten for hovedvej A7 i Maribo svinger Rødbybanen mod syd og passerer vest om den tidligere Maribo Sukkerfabrik, der var en meget god kunde hos Lollandsbanen.

 

Maribo station 1991.

 

Ved krydsningen med Søholtvejen blev der i 1928 oprettet et trinbræt, der holdt lige til ophøret af persontrafikken i 1963.

 

Rødby-Ekspressen i nærheden af Maribo.

 

Ca. 2 km. syd fra Søholtvejen ligger Bursø station, der er fra banens åbning. I 1962 blev stationen nedsat til trinbræt, og bygningen blev solgt kort efter.

 

Bursø station.

 

3 km. syd for Bursø ligger Holeby station 8,9 km. fra Maribo. Siden anlæggelsen af sukkerfabrikken og Holeby Maskinfabrik, er både stationen og byen vokset.

 

Holeby station med den specielle togvogn, kaldet for ”Kanariefuglen” set fra syd.

 

Fra Holeby svinger banen mod vest i en stor bue. Ved vejen mod Højbygård lå et trinbræt med samme navn. Stedet har aldrig haft billetsalg.

 

Rødby station ligger 14,4 km. fra Maribo. Den var fra banens åbning ret primitivt udstyret, men omgivelserne fristede ikke jernbaneselskabet til at bruge flere penge på stationen, der lå ret øde.

 

Rødby station.

 

Den største udvidelse fik stationen i 1926 i forbindelse med anlægget af den nye bane til Nakskov. Stationen har altid ligget en smule afsides for byen, og efter ophøret af persontrafikken er både postvæsnet og den lokale rutebilstation flyttet væk fra stationen.

 

Rødby station med skinnebus ca. 1950.

 

Strækningen Rødby-Rødbyhavn blev indviet 25. juli 1912 under megen festivitas. Der var ingen mellemstationer mellem Rødby og Rødbyhavn bortset fra ved gården Vennersminde, hvor der i 1929 oprettedes et trinbræt.

 

Rødbyhavn jernbanestation.

 

Da Fugleflugtslinien var en realitet blev persontrafikken mellem Maribo og Rødbyhavn nedlagt, og erstattet af busser.

 

Rødbyhavn jernbanestation ca. 1916.