Kalvehavebanen

Første gang Kalvehavebanen nævnes i forbindelse med jernbaneanlæg var 1866, hvor ingeniørfirmaet English & Hanssen foreslog bygning af smalsporede jernbaner fra København over Køge og Rønnede til Vordingborg og Kalvehave – med en sidebane til Næstved.
Da Sydbanen ikke kom til Kalvehave, men i stedet for til Vordingborg og Masnedsund, nedsattes der i 1875 et fælleskommunalt udvalg med repræsentanter fra en række sydsjællandske og mønske kommuner.
I udvalget arbejdedes derfor en fortsættelse af den projekterede Østsjællandske Jernbane fra Fakse via Præstø frem til Kalvehave.
Et andet projekt omfattede et baneanlæg fra Lundby på Sydbanen til Præstø og Kalvehave. Banen skulle stå i forbindelse med Møn via en bro Kalvehave-Koster. Alternativt opererede man med en jernbanebro fra Kalvehave via Langø og Tærø, og endelig havde man som alternativ at overfarten til Møn skulle ske ved dampfærge mellem Kalvehave og Koster, så der kunne overføres godsvogne.

 

Ved disse diskussioner om banens linieføring gik det op for Vordingborg, at denne by ikke rigtig var regnet med i arbejdet.
Der fremkom derfor et alternativt projekt, hvor Vordingborg fik baneforbindelse østpå. Banen kom med på den første store jernbanelov af 8. maj 1894. Ifølge denne kunne der bygges elleve privatbaner på Sjælland, hvortil staten ville medvirke ved halvdelen af anlægsomkostningerne. En jernbne fra Kalvehve via Skovhuse til Vordingborg og Masnedsund var med i loven.

 

I 1895 blev der givet koncession på Kalvehavebanen til et udvalg, der repræsenterede både Vordingborg og Stege blandt landsognene.
Samme år i september startede arbejdet i terrænet, og i foråret 1896 var arbejdet næsten færdigt, og indvielsen fandt sted d. 1. oktober 1896.
Banen fik navnet Kalvehavebanen og ejedes af Kalvehave Jernbaneselskab, som senere blev til Kalvehavebanen A/S. Samtidig med banens åbning oprettedes der på Møn et dampskibsselskab, Møns Dampskibsselskab, som samtidig med banens åbning indsatte postdampskibet ”Stege” mellem Kalvehave og Stege. Skibet sejlede fra 1896 tre ture om dagen.

 

Kalevehavebanen, åbnet 1. oktober 1897, nedlagt 1. april 1959

Interview med stationsforstanderen

Foto: Langebæk Lokalhistoriske Arkiv

Skoletoget 7,17.

Foto: Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv