Østbanen

Østsjællandske Jernbaneselskab
I 1875 fik ejeren af Den sjællandske Sydbane, justitsråd Christian Frederik Garde, koncession på ”anlæg og benyttelse af en bane fra Køge eller et punkt på den sydsjællandske jernbane i nærheden af Køge til Fakse med en sidebane over Store Heddinge til Rødvig”.
C. F. Garde overdrog straks koncessionen til Det østsjællandske Jernbaneselskab, som fik etatsråd C. F. Tietgen som formand. Tietgen og Garde var bekendte, dels var der visse familiemæssige relationer mellem de to mænd – dels havde de arbejdet sammen om anlæggelsen af Maribo-Bandholm Jernbane og omkring dannelsen af A/S Faxe Kalkbrud.

 

I sommeren 1878 startede anlæggelsen af banen og den kunne indvies d. 30. juni 1879 under særdeles festlige og fornemme former, i det kongen, dronningen, kronprinsen og en række personer med tilknytning til kongehuset samt udenrigsministeren var til stede.

 

Østsjællandske Jernbaneselskab ”Ø.S.J.S”, senere A/S Østbanen, åbnet 1. juli 1879

Baneerindring fra Østbanen