Hvad er en hellig kilde?

Ved en hellig kilde forstår man en kilde, der tillagdes underbare, helbredende kræfter på visse bestemte dage om året, og som derfor besøgtes på disse dage. Der findes således mange andre kilder i Storstrøms Amt end de her nævnte, men enten er det almindelige kilder, eller det vides ikke med sikkerhed, om de har været tillagt disse helbredende kræfter.

På disse sider finder du fakta om de hellige kilder og den tid, de knytter sig til.