07. September 2016
Forside

Interiør fra arkivet med arkivlederen.

Sværdborg Sognearkiv

Den 7. 9.2016 besøgte Tage Jensen, Toreby lokalhistoriske Arkiv, og Finn Egelund, Sakskøbing lokalhistoriske Arkiv, Sværdborg Arkiv, Vordingborg kommune. Arkivets virkeområde er Sværdborg sogn, som nu rummer i alt 1.038 indbyggere (pr. 1. januar 2016). Tid og dag for besøget blev valgt, således at det kunne passe ind i arkivlederens arbejdsskema, så det var udenfor den normale åbningstid, og der deltog ingen andre medarbejdere i arkivet.

Arkivet har til huse på 1. sal i en bygning ved siden af Sværdborg Friskole. Bygningen rummer i stueetagen lokaler til den lokale idrætsforening, som arkivet også kan anvende i forbindelse med møder og andre arrangementer, hvilket man i en vis udstrækning gør brug af. Selve arkivets areal er 56 m i en tagetage, som fordeler sig på 2 niveauer.  Arkivet blev stiftet i 1991 med Leif Jensen som arkivleder og havde oprindeligt til huse i en tidligere graverbolig, men flyttede til de nuværende lokaler i 2010, og med Morten Frandsen som arkivleder siden 2011. Vordingborg kommune er ejer af bygningen og betaler for lys, varme og internet. Til løbene udgifter - herunder anskaffelse til pc'er, kontorartikler og andet udstyr - får arkivet 10.000 kr. årligt, fordelt gennem Samvirket for arkiverne i Vordingborg kommune.

Udover Morten arbejder der 5 frivillige medarbejdere i arkivet, hvoraf én registrerer i Arkibas. Man mødes og arbejder 1-2 timer ugentligt, hvilket bliver til ca.  60 gange årligt. Udover registrering og billedscanning, foretages der interviews, og man råder over diktafon og renskriver. Der er kendskab til og arbejdes lidt i Historisk Atlas, men ikke meget og set i forhold til hvilke seværdigheder arkivets virkeområder byder på. Man har fulgt kurser i Arkibas 5 og modulkurser, men arkivlederen mangler modul 5, ligesom der var ønske om kursus i Facebook. Vi drøftede muligheden for at arkivets medarbejdere kunne tage på kursus, og fandt, at det var et problem, at kursusaktiviteten især foregik i SLA's lokaler i Vejle, og det var besværligt og dyrt at tage på kursus så langt væk. Det var ønskeligt, at der kom flere kurser øst for Storebælt, hvilket er det der ønskes fra flere arkiver og er bemærket til SLA.