18. January 2017
Forside

Interiør fra Køng Sognearkiv

Køng Sognearkiv

Onsdag d. 18. januar 2017 besøgte Tage Jensen og Finn Egelund, bestyrelsesmedlemmer i LASA, Køng Sognearkiv, som led i den besøgsrække, som man fra LASA’s side har planlagt til de lokale arkiver i sammenslutningens virkeområde.

Køng Sognearkiv har til huse i den gamle graverbolig, der ligger tæt op til kirken, som befinder sig på en bakketop i udkanten af Køng by. Arkivets lokaler bærer præg af at være indrettet i en tidligere privatbolig i 2 etager, bygget omkring 1920-30. I stueetagen var et stort lokale samt køkkenfaciliteter, og ovenpå et større og et mindre lokale, begge med skråvægge. Det store lokale på 1. sal rummede arkivalierne, der var placeret i arkivkasser påført tusch efter emne. Adgang til første sal sker ad en snoet trappe. Det samlede areal af lokaliteterne blev skønnet til ca. 90 kvm. Huset ejes af menighedsrådet, som foruden at stille hus til rådighed også betaler internet, lys og varme.

Vi blev modtaget af arkivlederen, Else Lützhoft og Sanny Hansen, der startede arkivet i 1997. De viste rundt og fortalte om arkivets virksomhed og arbejdsgang. Indkomstjournal og registrering blev først skrevet på blanketter og derefter inddateret i Arkibas5 af formanden Jane Davidsen. Man registrerer billeder og arkivalier, men tager ikke back-up af billeder/scanninger. De kunne ikke sige konkret, hvor mange timer de arbejdede ugentlig, men det var efter behov, og hvad de nu havde tid til. Man klargør selv it-udstyret, og indkøb af nye pc’ere og printere søges hos Arkivsamvirket for Vordingborg kommune.

 

Der var i alt 4 frivillige medarbejdere på arkivet, hvoraf de 3 havde været på kursus i Arkibas, og deraf havde de to tillige afsluttet modulerne i arkivlederuddannelsen med diplom. Man mente af den grund ikke, man havde behov for yderligere kurser. Arkivet deltager med artikler i ”Historisk Atlas” og har på nuværende tidspunkt artikler med om to jættestuer samt om kirken og om Køng fabrik.

 

Der er under arkivets virke udarbejdet et stort lokalhistorisk materiale, og vi så bl.a. en fortegnelse over forretninger i Køng før 1950.

 

Arkivet har åbent d. 1. mandag i hver måned, og ellers fremgår Sanny Hansens telefonnummer af hjemmesiden. Man skønnede, at man havde et årligt besøgstal på 150 personer. Arkiverne er med i Arkivernes Dag og har i den forbindelse hvert år haft særudstillinger. I den anledning råder arkivet over et godt og enkelt udstillingssystem, som er let at sætte op og sætte billeder og tekst på. Arkivet deltager også i det årlige ”Køng Marked”.

 

Om arkivets aktiviteter, virksomhed, adresser m.v. kan man læse på arkivets hjemmeside http://www.koengsognearkiv.dk/ , som fremtræder meget overskuelig og læsevenlig. Den er nem at finde rundt på, har en pæn typografi og en overskuelig menu. Til gengæld er arkivet ikke på Facebook.

 

Arkivets årlige nyhedsbreve tilbage til 2013 findes som pdf.fil på arkivets hjemmeside, men findes også  i trykt udgave, der uddeles til støtteforeningens medlemmer. Et pænt tryk der fremstår i pæne klare farver, og som fortæller om arkivets virksomhed i det forløbne år. Det kan lige som et kuriosum nævnes, at arkivet har fået fremstillet et parti kuglepenne med arkivets logo på til almindelig uddeling.

 

Køng Sognearkiv fremstår som et godt og velfungerende arkiv, som har god pr og en ordentlig og velindrettet samling. Som næsten alle arkiver har man - hvad lokaleforholdene angår - måttet indrette sig efter, hvad de nu tilbudte lokaler har kunnet indrettes til, men det er takket være bred økonomisk dækning, i dette tilfælde menighedsrådet for Køng kirke, at arkivet har så gode forhold, som det har.