Nyheder
03. February - 2017

Besøg i arkiver

03. February - 2017

Besøg på Foreningen Lundby Sognearkiv

28. January - 2017

Besøg i Væggerløse Lokalhistoriske Arkiv

28. January - 2017

Besøg i Gedser Lokalhistoriske Arkiv

18. January - 2017

Onsdag d. 18. januar 2017 besøgte Tage Jensen og Finn Egelund, bestyrelsesmedlemmer i LASA, Køng Sognearkiv, som led i den besøgsrække man fra LASA’s side har planlagt til de lokale arkiver i sammenslutningens virkeområde.