Tingsted og Systofte Sognes Lokalhistoriske Arkiv

Stationsvej 57, Tingsted, 4800 Nykøbing F., 

Telefon: 54 41 80 03

Web: http://tingstedsystoftearkiv.dk/

Arkivleder: Brit El Moutamid
Mail: tisys-arkiv@outlook.dk    

Åbningstid: Hver mandag 10-12, samt 1. mandag i måneden 17-19 
Oprettet: 1984

Område: Tingsted og Systofte sogne

Hovedsamling: Arkivalier fra erhverv, foreninger og private.
Kort, fotos og bånd.

Kopisamling: Kirkebøger 1730-1890 for Tingsted sogn.
Folketællinger 1787-1901 for Tingsted og Systofte sogne.

Registre: Kortregistrant over arkivalier, fotos m.m. Arkibas

Aviser: 

Andre: 

Antal læsepladser: 4