Museerne.dk - Lokalarkiv for Møn

Storegade 75, 4780 Stege, 

Telefon: 55 81 40 67
Mail: lokalarkiv@museerne.dk
Web: www.museerne.dk

Arkivleder: Susanne Outzen
Mail: suo@museerne.dk

Åbningstid:Læsesal åben i museets åbningstid (varierende sommer/vinter) Oprettet: 1914 (ved oprettelsen af Møns Museum).

Område: Møn, Nyord og Bogø

Hovedsamling: Arkivalier fra erhverv, foreninger og private.
Fotos, negativer, kort, dias, film, video, bånd, lokale slægtsbøger.

Kopisamling: Kirkebøger indtil 1891. 
Folketællinger 1787, 1801, 1834,1840, 1845.
Oeders Efterretninger 1771 i afskrift.
Danske gårde, kopier vedr. mønske gårde.
Uddrag af udvandrerprotokoller 1868-1915 vedr. mønske udvandrere.
Jakob Albrektsens emnesamling

Registre: Arkibas5 / arkiv.dk. Regin (museernes reg.base). Kortregistrant over arkivalier, fotos m.m.
Aviser: Møns Avis 1849-50, 1852-1902.
Møns Social Demokrat 1906-1961.
Møns Dagblad 1879-80, 1902-1919.
Møns Tidende 1916-1921.
Møns Folkeblad 1872-1968
Ugebladet for Møn 1980 ff.
Ugeavisen 1990 ff.

Andre: Lokalhistorisk litteratur.
Antal læsepladser: 3
Antal computere: 1