Højreby Lokalhistoriske Arkiv

Troelsbyvej 1, 4920 Søllested, 
Telefon: 54 94 11 98
Mail: arkivet@mail.tele.dk
Web: http://www.hoejrebylokalarkiv.dk 

Arkivleder: John Grytner

Åbningstid: torsdag 15-19.

Område: Højreby kommune

Hovedsamling: Arkivalier fra erhverv, foreninger og private

Kopisamling: Kirkebøger 1658-1884.
Folketællinger.

Registre: udvalgte skifte- og fæsteprotokoller.
Aviser: Tidende, Vestlollands Avis og Nakskov avis 1852-2000.
Andre: Skolebøger, lokalhistorisk litteratur.
Låneret: Statens arkiver.
Antal læsepladser: 12