Registrering af kunst på Fuglsang Kunstmuseum

Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.
 Det er de fem arbejdsområder, som de danske statsanerkendte museer, herunder Fuglsang Kunstmuseum, er forpligtet til under museumsloven for bedst muligt at sikre den danske kulturarv.
Det betyder

  • at museerne skal forøge deres samlinger
  • at museerne skal registrere det, de indsamler
  • at museerne skal bevare samlingerne forsvarligt, bl.a. sørge for konservering
  • at museerne skal forske i samlingerne, således at ny viden opnås
  • at museerne skal formidle deres forskning og samlinger til publikum

 

Og registrering er også i fokus på Fuglsang Kunstmuseum. Museumsgæsten oplever som regel kun den meget synlige formidlingsdel, dvs. ser udstillingerne, læser publikationerne, deltager i undervisning eller andre arrangementer som omvisninger og foredrag, men bag kontordøren er medarbejdernes registrering af kunstværkerne en vigtig, grundlæggende og lovpligtig del af museets arbejde.
Hvis værket med de tilhørende oplysninger ikke er registreret, eksisterer det i princippet ikke.

Museerne skal således sikre, at også eftertiden kan identificere kunstværket og har så mange oplysninger om det til sin rådighed som muligt. På den måde kan dets historie bedst fortælles.

 

Samlingerne på Fuglsang Kunstmuseum rummer ca. 3600 kunstværker. Kunstværkerne har ved museets erhvervelse fået et nummer; et katalog- eller inventarnummer, som er påført værket. Nummeret henviser til enten museets publicerede katalogfortegnelser eller til året, hvor værket er registreret i samlingen.

 

Udover værkets nummer er en lang række andre oplysninger så vidt muligt også registreret efter fælles museale standarder bestemt af Kulturministeriet og beskrevet i folderen: Vejledning i registrering af kunst på SMN-kort, udgivet af Statens Museumsnævn 1982 og under opdatering i Kulturstyrelsen. Se/download vejledningen.

 

Kunstmuseets værker registreret i Kunstindeks Danmark