Konservering

At bevare for fremtiden
- er en central del af det lovbundne museumsarbejde, som også Fuglsang Kunstmuseum varetager. Den fortsatte eksistens af kunstsamlingen er et kernearbejdsområde for os, selvom det kun i beskeden grad er synligt for museets gæster; jo bedre stand kunstværket er i - jo mindre bemærker beskueren det bagvedliggende konserveringsarbejde!

 

Fuglsang Kunstmuseum råder over en samling på ca. 4000 kunstværker fordelt på kategorierne maleri, skulptur og kunst på papir, og museet har ansvaret for, at såvel store gennemgribende konserveringsopgaver som mindre udbedringer af skader løbende finder sted til fortsat bevaring af samlingen. Museet har også bevaringsansvaret for indlånte kunstværker til særudstillinger, der oftest overvåges af faguddannede konservatorer.


Samarbejdet med Kunstkonserveringen
Bevaringsarbejdet er et arbejde for specialister, og kunstmuseerne i Danmark har derfor på andelsbasis skabt konserveringsværkstedet Kunstkonserveringen. Med to centre i hhv. Øst- og Vestdanmark har Kunstkonserveringen gennem de sidste godt 25 år konserveret - og konserverer fortsat - hovedparten af kunst i danske kunstmuseers eje samt løser en række konserveringsopgaver for såvel offentlige myndigheder som private ejere.Kunstkonserveringen har gennem årene opnået stor erfaring med kunstkonservering generelt og uvurderlig specialindsigt i de individuelle forhold, der gælder for værkerne af en lang række danske kunstnere. Fuglsang Kunstmuseum har været tilknyttet Kunstkonserveringen siden værkstedets begyndelse i 1978, hvilket har muliggjort konservering af såvel nyerhvervelser som af en lang række allerede eksisterende værker i samlingen. Det skønnes, at ca. halvdelen af museets samling siden da er blevet konserveret, ligesom museet løbende har modtaget rådgivning omkring bevaringsforhold fra Kunstkonserveringens konservatorer. Således har museets ledelse forud for og under tilblivelsen af Fuglsang Kunstmuseum haft en løbende dialog med Kunstkonserveringen omkring bevaringsmæssige aspekter bl.a. vedr. magasiner, belysning, adgangs- og klimaforhold for at sikre de bedste bevaringsforhold for museets samling i den nye museumsbygning - og dermed sikre kunstværkerne for fremtiden.


Du kan læse mere om Kunstkonserveringens arbejde på deres hjemmeside:  www.kunstkonserveringen.dk