Nedrivninger

Dør på klem

Husene opmåles, beskrives og fotograferes før nedrivning

 

I samarbejde med bygherren, Femern A/S, udarbejder Museum Lolland-Falster kulturhistoriske dokumentationer af de ejendomme, der skal nedrives forud for byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt. Historierne fra de enkelte ejendomme sættes i relation til områdets generelle kultur- og udviklingshistorie og er dermed bidrag til en øget forståelse af lokalområdet.

 

Du kan her på siderne læse mere om, hvordan undersøgelserne foregår, og hvad de kan bruges til. Du vil også senere kunne se uddrag af resultaterne fra dokumentationer af enkelte af ejendommene.

 

Læs månedens artikel fra marts 2014, Mere end mursten, om museets undersøgelse.

At undersøge et hus
Ny viden