Tur i landskabet øst for Rødbyhavn

Stormflodsdiget ved Hyllekrog

Diget strækker sig ud i horisonten mod Hyllekrog på det østlige Lolland

 

Landskabet øst for Rødbyhavn har siden sidste istid været under konstant påvirkning af naturens kræfter. De store klimaforandringer, der fulgte i hælene på den sidste istid, har forårsaget store forandringer af landskabet. Gentagne gange har området skiftet udseende blandt andet på grund af oversvømmelser, og kystlinjen har gennem de sidste 10.000 år bevæget sig frem og tilbage.

 

Museum Lolland-Falsters arkæologiske udgravninger til den kommende Femern Bælt-forbindelse giver en unik mulighed for at dykke ned i fortidens kulturlandskab og ikke blot få kendskab til menneskets aktiviteter i området men også få en fornemmelse af, hvordan området har set ud og forandret sig gennem mange tusinde år. Inden udgravningerne blev påbegyndt i sensommeren 2013, foretog Museum Lolland-Falster boringer i undergrunden i området bag Stormflodsdiget øst for Rødbyhavn Resultaterne fra boringerne gav baggrund for at konstruere en landskabsmodel Den har været et vigtigt redskab i forbindelse med udgravningerne, da den tydeligt illustrerer landskabets forandringer og dermed, hvor de optimale bosættelsessteder for stenalderens befolkning har været.

 

Stormflodsdiget med vindmøller

Diget langs Lollands sydkyst blev opført efter Stormfloden i 1872

 

Med udgangspunkt i den viden de arkæologiske undersøgelser har genereret om landskabet og livet ved Lollands sydkyst samt den historiske forbindelse over Femern Bælt, tilbyder Museum Lolland-Falster en tur i kulturlandskabet øst for Rødbyhavn. Turen går fra Femerns platform for enden af Gl. Badevej, hvor der er mulighed for parkering, og ud mod vindmølleparken, hvor områdets historie fra istid til nutid fortælles.

 

Vi besøger IKKE de arkæologiske udgravninger, men der berettes om de seneste resultater, og der vises billeder fra undersøgelserne. Bemærk at turen IKKE er for gangbesværede.

 

Lagune bag diget

Stenalderens lagunelandskab kan fornemmes i området  øst for Rødbyhavn

 

Pris for en gruppe (ca. 30 personer):

  • Tur i landskabet (mandag - torsdag fra 8-16): 2.000,00 + moms + kørsel. Turen varer 1½ - 2 timer.
  • Tur i landskabet (fredag - søndag & efter kl. 16.00): 3.000,00 + moms + kørsel. Turen varer 1½ - 2 timer.

 

Kontakt formidlingsinspektør Anne-Lotte Sjørup Mathisen for nærmere besked; 25 59 34 56 eller asm@museumlollandfalster.dk