Hvordan graver vi?

Jordbor og gravemaskine

Museum Lolland-Falsters arkæologer borer efter fortiden

 

Museum Lolland-Falster anvender helt nye metoder

Traditionelt foregår en arkæologisk undersøgelse ved, at der først graves lange søgegrøfter i det areal, der bliver påvirket af byggeri eller lignende. Resultatet giver indblik i udbredelsen af hidtil ukendte fortidsminder og er et pejlemærke for, hvordan de efterfølgende undersøgelser skal forløbe. Men denne metode viste sig hurtig at være uanvendelig i forbindelse med udgravningerne i det 187 ha inddæmmede areal øst for Rødbyhavn.

 

 

Vandfyldt søgegrøft

Grøften blev hurtig fyldt med vand da Museum Lolland-Falster i 2011 forsøgte at grave traditionelle søgegrøfter

 

Borer efter fortiden!

I efteråret 2011 forsøgte Museum Lolland-Falster sig med ovennævnte metode. Områdets høje grundvandsspejl resulterede i, at grøften på en time blev fyldt med 7000 l vand og umulig og farlig at arbejde i. Museet anvendte i stedet helt nye metoder på dansk grund. I samarbejde med hollandske borespecialister har museets arkæologer boret sig frem til, hvor der kan være bopladser i området. Under forundersøgelsen er der gennemført mere end 2000 boringer med sneglebor og kernebor i det store kulturlandskab.

 

Snegleboring

Snegleboringerne undersøges for fortidens spor

 

Ud fra boreprøverne blev det klart, hvilke jordtyper der ligger i forskellige dybder, jorden blev gennemgået for fund, og det hele resulterede i en model af, hvordan landskabet så ud, før det blev oversvømmet af havet. Herefter blev udvalgte områder, indenfor spunsede kasser på 4x4 meter, undersøgt for at påvise jordfaste fortidsminder.

 

Spunsede kasser og gravemaskine

De 4x4 spunsede kasser blev omhyggeligt undersøgt for fortidsminder. Kasserne blev sat for at holde vandet udenfor området.

 

Tilsammen er de mange forskellige faser af forundersøgelsen endt med at danne rammerne for de områder, der skal udgraves på traditionel vis.

Naturvidenskab og arkæologi
Kerneboringer
Snegleboringer
Spunsede kasser
Fladeudgravninger
Dræning
Soldecontaineren
Fundenes vej