Femern fortæller om Verdens største sænketunnel fra Danmark til Tyskland

Udsigt over Femern Bælt en sommerdag

Det er henover Femern Bælt, den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland skal etableres.

 

I Danmark er fortidsminder beskyttet af museumsloven. Det betyder, at Femern A/S, forud for byggeriet af den faste forbindelse under Femern Bælt, er ansvarlig for at lade en af Danmarkshistoriens største arkæologiske udgravninger udføre.

 

Arkæologerne skal undersøge området omkring de kommende byggepladser på Lolland og Femern. Det skal de gøre for at fastslå, om der er spor efter noget, der er så væsentligt, at der skal laves en større udgravning. Alene på Lolland undersøges et område på næsten 300 hektar.

 

"Det er vigtigt for os, at området er grundigt undersøgt på forhånd, så vi ikke får forsinkelser i projektet undervejs. Samtidig er vi rigtig glade for, at vi på denne måde kan bidrage til viden om Danmarks fortid", siger Claus Dynesen, projektdirektør ved Femern A/S.

 

Store gravemaskiner

Danmarkshistoriens største arkæologiske udgravninger er i fuld gang forud for byggeriet af verdens længste sænketunnel, Femern-forbindelsen. Sådan ser det ud, når Femern A/S og Museum Lolland-Falster er i gang med næsten 300 hektars arkæologiske udgravninger.

 

Alle fund hidtil viser, at meget af livet på Lolland i stenalderen har været koncentreret om kysterne, hvor jægere og fiskere slog sig ned og dagligdagen foregik.

 

Museum Lolland-Falster står for undersøgelserne på Lolland. På Femern ligger opgaven hos den arkæologiske myndighed i Slesvig-Holsten. Ifølge museumsloven er det bygherren, altså Femern A/S, der skal betale for de arkæologiske undersøgelser, før anlægsarbejdet kan gå i gang.

 

Computergrafik tunnelportal

Tunnelportal. Rødbyhavn. Foto: Femern A/S.

 

Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Forbindelsen bliver en godt 18 km lang sænketunnel med to dobbeltsporede motorvejsrør, to jernbanerør og en beregnet transporttid på 10 minutter i bil og 7 minutter i tog.

Øst for Rødbyhavn etableres et stort fabriksanlæg, hvor de 79 standardelementer og 10 specialelementer skal produceres. Ud fra fabriksarealet anlægges en havn. Herfra bugseres elementerne ud, nedsænkes på havbunden i en gravet tunnelrende, hvorefter de tildækkes med sand og grus. Det opgravede materiale fra tunnelrenden anvendes efterfølgende til at skabe et helt nyt og afvekslende naturområde med strand og laguner ud for Rødbyhavn.

Byggeriet bliver Nordeuropas største anlægsprojekt og skaber en beskæftigelse svarende til 55.000 mandeår i alt. Samlet set skaber projektet mange tusinde nye arbejdspladser, og når byggeriet er afsluttet, vil drift og vedligehold af tunnelen give 300 varige arbejdspladser i området. Den øgede tilgængelighed mindsker transporttiden mellem Skandinavien og kontinentet, og den kortere rejsetid er en stor fordel for den lokale turisme.

Se mere på Femern A/S på deres hjemmeside