300 års fest for zar Peter den Stores besøg

Peter den Store

 

Den 15. juli 2016 fejrede Museet Falsters Minder sammen med Restaurant Czarens Hus 300-års dagen for zar Peter den Stores besøg i Nykøbing den 15. juli 1716.

 

Besøget i 1716
Peter den Store var i juli 1716 sammen med flere tusind soldater på vej til København, hvor han havde allieret sig med den danske konge om en landgang i Sverige under Den Store Nordiske Krig. Undervejs på rejsen havde han den 15. juli et ophold i Nykøbing, hvor der dengang lå et kongeligt slot. Fra Nykøbing Slot tog zaren ud på sundet for at mødes med sin flåde, som han var kommet i forkøbet ved at rejse med til lands med hestevogn fra Sydfalster til Nykøbing. Efter at have hentet flåden ind til Nykøbing, steg han i land på færgebroen for enden af Færgestræde. Men i stedet for at tage til slottet for at spise endnu et måltid med hoffet, som det ellers var forventet, gik zaren fra gaden ind og spiste på den nærliggende Gæstgivergaarden Falster.

 

De driftige gæstgivere og navnet Czarens Hus
Dette afstedkom senere stedets nye navn, Czarens Hus. Det fyrstelige besøg blev af gæstgiveren nemlig mindet ved opsætning af en trætavle med inskriptionen "Ihre Czarische Maiestät zu MoscovienPeter Alexewitz hat hier gespeiset Anno 1716 di 15 Juli I.R.F.". I.R.F. er initialerne på gæstgiveren, Iver Rosenfeldt.

 

Mindetavle

Tavlen, som blev opsat efter Peter den Stores besøg i 1716, kan stadig ses i restauranten. Der i dag fem tavler i restauranten. Den seneste trætavle er opsat til minde om dronning Margrethe II og prins Henriks besøg i restauranten i 1989.

 

Senere driftige gæstgivere søgte og fik – i flere omgange! – penge fra efterfølgende zarer. Senest den største donation, som gæstgiver Henriksen fik fra zar Nicolai II til restaurering af bygningen. Da det sidste beløb blev givet, var det med beskeden, at nu kunne det ikke nytte at søge mere. Desuden fik den russiske regering i forbindelse med de tre tilskud tinglyst forkøbsret på ejendommen.

 

Den store restaurering, som afsluttedes i 1898, blev forestået af arkitekt H.C. Glahn med faglig bistand fra museumsassistent Chr. Axel Jensen fra Nationalmuseet. Herefter har ejendommen heddet Czarens Hus (efter datidens stavemåde).

 

Hjørnestuen i Czarens Hus

Bygningens ydre og hjørnestuen vendt mod Torvet fremstår i dag stort set som efter restaureringen i 1898.

Gårdhaven i Czarens Hus