Organisation

Bevaring Sjælland blev oprettet i 2016 som en selvejende institution. Bevaring Sjælland er en fusion mellem Bevaringscenter Øst og Bevaringscenter Næstved der oprettedes i henholdsvis 1997 og 1998.

 

Bevaring Sjællands bestyrelse er en overgangsbestyrelse bestående af 9 medlemmer fra de 2 fusionerede bestyrelser:

1 medlem udpeget af Næstved Kommune

6 medlemmer udpeget af de andelshavende, statsanerkendte, kulturhistoriske museer

1 medlem med juridisk kompetence

1 konserveringsfagligt medlem med baggrund i uddannelsesinstitution

 

Derudover har medarbejderne udpeget 1 medarbejderrepræsentant uden stemmeret til bestyrelsen.

 

Bevaringscentrets hovedformål er at yde faglig bistand til statsanerkendte, kulturhistoriske museer i Region Sjælland.

Derudover løser vi opgaver for rekvirenter udefra, bl.a. kirker, institutioner og private.