Præventiv konservering

Pest management

Dårlige opbevaringsforhold, herunder for høj relativ luftfugtighed, kan resultere i skadedyrs-angreb i kultur- og naturhistoriske samlinger. Skadedyrsangrebene kan akut bekæmpes ved frysedesinficering.

Bevaring Sjælland har en 20 fods (45 m3) frysecontainer som fryser ned til -40° Celcius.

 

Efter frysedesinficering er det nødvendigt, at de pågældende genstande opbevares under forhold, hvor kilden til angrebet er bekæmpet. Det er en god ide at monitorere museumssamlinger med f.eks. insektfælder. På denne måde kan man få viden om tilstedeværelsen af insekter for derved at kunne planlæge modforanstaltninger.

 

Klima

Temperatur og luftfugtighed er to uundgåelige klimafaktorer. De adskiller sig fra andre klimafaktorer, ved at være indbyrdes afhængige, ydermere kan skadesbilledet ved forkert temperatur og relativ luftfugtighed være meget varieret og komplekst.

 

Forkert temperatur og relativ luftfugtighed kan resultere i flere forskellige typer af skader herunder biologisk, mekanisk og kemisk nedbrydning. Bevaring Sjælland rådgiver i de korrekte udstillings- og opbevaringsforhold for en lang række materialer og læner sig altid op af den nyeste faglitteratur og guidelines på området, hvilket sikrer at alle klimarelaterede nedbrydningsfænomener vurderes og behandles.

 

Lys

Lys har flere nedbrydende egenskaber og kan f. eks både blege og gulne kulturgenstande over tid. Derfor er lys endnu en klimafaktor der er værd at holde øje med i forbindelse med både udstilling og magasinering af kulturgenstande. Selvom lys ofte opfattes som uskadelig, er lys også tit en nedbrydende faktor, da lys er varme og derfor også kan accelerere nedbrydning på sarte overflader. Sammen med forkert temperatur og forkert luftfugtighed kan lys gå i samspil med andre nedbrydningsfaktorer, f. eks luftforurening og gøre stor skade.

 

Luftkvalitet

Luftforurening er endnu en klimafaktor der kan skabe bevaringsproblemer i et museum. Luftforurening er kendt som en usynlig nedbrydningsfaktor, da tilstedeværelsen af forureningsstoffer oftest først opdages når skaden er sket. Indendørs luftforurening kan have både udendørs og indendørs kilder. En udendørs kilde som en befærdet vej i nærheden af et museum kan have stor indflydelse på luftkvaliteten, men somme tider kan luftforurening også have indendørs kilder hvor f. eks brug af afgassende byggematerialer til eksempelvis montrer eller andre dele af en udstilling, kan have stor påvirkning på bevaringsforholdende i et museum.

 

Bevaring Sjælland kan både foretage undersøgelser og rådgive omkring luftkvalitet i museer, arkiver, magasiner og i forbindelse med opsætning af udstillinger eller fremstilling af udstillingsmontre. Bevaring Sjælland rådgiver også i korrekt filtrering i ventilationssystemer, hvilket også kan have stor indflydelse på luftkvaliteten i et museum.

 

Materialevalg

Valget af materialer til opbevaring, udstilling og håndtering af genstande har stor betydning for genstandens bevaringsforhold. F.eks. er det vigtigt at magasinerede genstande opbevares i syrefri kasser med syrefrit understøtningsmateriale. Pakkematerialer, handsker, byggematerialer, herunder også maling, lime og fugemasse kan indeholde forskellige stoffer, der alle kan gå i forbindelse med kulturgenstande og forårsage skader.

 

Vedligeholdelse og rengøring på museer

Bevaring Sjælland rådgiver i forbindelse med vedligeholdelse af samlinger og rengøringsforhold på magasiner og i udstillinger. Kontakt os for yderligere rådgivning.

 

Pakning, transport og kurertjeneste

Bevaring Sjælland har erfaring med kurertjeneste, pakning og transport. Anvendelse af de korrekte materialer til pakning af museumsgenstande er meget vigtige, da pakkematerialer kan indeholde syre eller andre stoffer som på længere sigt skade de indpakkede genstande. Det er derfor vigtigt at anvende de rigtige pakkematerialer. Mange skader opstår under transport af museumsgenstande og en rigtig pakning inden transport kan være med til at forhindre disse transportskader. Brug af kurer er med til at sikre genstande under transport.

 

Genstandsmontering

I forbindelse med museumsudstillinger har Bevaring Sjælland stor erfaring med genstandsmontering. Ved meget omfangsrige udstillinger eller specielt vanskelige monteringer har vi professionelle samarbejdspartnere, som vi har rigtig god erfaring med. Kontakt os for yderligere information.