Papir

 

Vi udfører konservering og restaurering af forskellige opgaver indenfor papir. Grafisk konservering dækker mange forskellige genstandsgrupper såsom kunst på papir, grafiske tryk, akvareller, pasteller fotografier, bøger, dokumenter manuskrifter, breve, kort m.m. Arbejdet udføres i samarbejde med en papirkonservator.

 

Illustrationer:
Uhensigtsmæssig opbevaring af kortmateriale
Arkivalier med skimmelskader
Dekorationstegning med vandskade, 1898, før konservering. Museums Lolland-Falster
Lindegården i Kalundborg, akvarel, før konservering. Museum Vestsjælland, Kalundborg Museum
Silhuetklip, 1810 - 1820, efter konservering. Museum Lolland-Falster
Trefløjet dekorationsskærm, højde 20 cm, 1945, før konservering. Dansk Jødisk Museum