Maleri

 

Hos Bevaring Sjælland tilbyder vi konservering og restaurering af malerier; herunder rensnings for overfladesnavs og gulnet fernis, reparation af fysiske skader som revner og krakeleringer, retouchering og fernisering.

 

Malerier er komplekse genstande, som ofte kræver særlig opmærksomhed, fordi de er sammensat af materialer, der ældes i ulige takt og reagerer meget forskelligt på klimasvingninger.

 

De kan være malet på mange typer underlag, der alle kræver forskellige bevaringstiltag. Malerier på lærreder kan være bulede, flængede eller bare hænge slapt i rammen. Maleri på træ har typisk skader, der er relaterede til træets bevægelighed relateret til klimaet. Maleri på metal har ofte afskalninger eller misfarvning af farvelaget som følge af metallets korrosion eller på grund af farvelagets dårlige vedhæftning til metallet.
Alle disse individuelle forhold kræver forskellige behandlinger, ligesom der kan være anvendt en stor variation og materialer på de enkelte malerier. Derfor er det vigtigt, at malerier behandles af en uddannet konservator.

 

Værkstedet tilbyder endvidere reparation af prydrammer som f.eks. rekonstruktion af ornamenter, retouchering samt justering af ophæng etc. Der konserveres og restaureres også farvelag på andre typer genstande end malerier f.eks. bemalede kister og andet inventar. Konservatorerne kan rådgive om ophængning, klima, håndtering, transport m.m. så de bedste bevaringsforhold opnås. Det er en god ide, at lade indramningen forbedre med en bagsidesikring, der udover at sikre maleriet et stabilt mikroklima også sikrer maleriet mod stød fra bagsiden.

 

Der gives uforpligtende tilbud på konserveringen af indleverede konkrete genstande.

 

Illustrationer:
1. F.K.C. Sørensen: Strandscene under afrensning for overfladesmuds
2. Maleri på lærred under afrensning af overfladesmuds (Christian Oigaard?: Vinterlandskab, 1900-tallet)
3. Maleri af Olaf Rude under afrensning for overfladesmuds
4. Stor flænge i lærredsmaleri fra 1877 (Ukendt kunstner)
5. Revnen set fra bagsiden. Lærredet er nu klæbet sammen tråd for tråd.
6. Skibsportræt: Skonnerten Peter af Strynø (1918), flænge i lærredet
7. Lærredet blev klæbet sammen tråd for tråd, men da der kun var ganske lidt overlapning mellem trådene, blev sammenklæbningen forstærket med broer af lærredsfibre.
8. Kompliceret revne i lærred i maleri fra 1900-tallet (ukendt kunstner)
9. Lærredstrådene er her klæbet sammen igen, lærredets vævning er så vidt muligt respekteret
10. Maleriet efter endt restaurering