Kirkeinventar

 

Alt konserverings- og restaureringsarbejde i landets kirker skal foregå efter Nationalmuseets retningslinjer og varetages af konservatorer, som er anerkendte af Nationalmuseet.

Hos Bevaring Sjælland udfører vi konservering og restaurering af kirkeinventar så som altertavler, prædikestole, epitafier, kirketekstiler m.v. Afhængigt af opgavens beskaffenhed foregår arbejdet enten på stedet i kirken eller hos Bevaring Sjælland.

 

Illustrationer:
Augustinusalter, Maribo Domkirke, efter konservering
Nr. Alslev Kirkes altertavle efter restaurering. Jørgen Ringnis, ca. 1652-53.
Den færdigrestaurerede altertavle fra Omø kirke
Alterbord fra Greve Kirke efter restaurering. Bemalingen stammer fra 1604.
Bemalet alabastrelief efter restaurering, altertavle i Nr. Alslev Kirke