Analyser

 

Røntgen

Bevaring Sjælland har eget digitalt røntgenanlæg. Med det kan vi lave røntgenoptagelser af alle typer genstande, næsten uanset størrelse og materiale.

Arkæologiske genstande kan bestemmes og eventuel ornamentik kan analyseres.

Røntgenbilledet kan afsløre skjulte opbygninger af nyere tids genstande.

På malerier og bemalede genstande kan vi i mange tilfælde afgøre, om der er ældre motiver under det synlige.

 

Røntgenflourescensanalyse

Anvendes til at fastslå sammensætningen af metallegeringer. Dette har betydning for valg af konserveringsmetode og arbejdsmiljøsikkerheden.

Analysemetoden anvendes også til pigmentbestemmelse på bemalede genstande og malerier.

Metoden kan suppleres med kemiske spottests.

 

Fiberanalyser

Analyse af tekstilfibre er afgørende for valget af konserveringsmetode. Analysen foregår dels kemisk, dels mikroskopisk.

 

Vedbestemmelse

Analyse af træ kan bestemme hvilken træsort der er tale om. Indenfor fx arkæologien er det indimellem nyttigt at vide, hvilke træsorter der har været anvendt til forskellige formål, om det er en importvare eller en træsort der har groet lokalt.

 

Farvesnit og farvetrapper

På bemalede genstande som møbler, paneler og gerigter kan det være ønskeligt at vide, hvor mange lag, og hvilke farver, der er i tidens løb er blevet påført. Den viden opnås enten ved at analyse et udtaget tværsnit af farvelagene i analysemikroskop, eller ved at lave en farvetrappe på genstanden, hvorved alle lag bliver synlige for det blotte øje.

 

Pigmentanalyser

Vi foretager pigmentanalyser, enten ved hjælp af røntgenflourescens eller som kemiske analyser.

 

UV-analyser

Ved hjælp af UV-lys kan vi se tidligere restaureringer på malerier, glas, keramik, porcelæn og andre materialer.

 

Certificeret Mycometer skimmelanalyse

Personalet på Bevaring Sjælland er certificeret og udstyret til at foretage Mycometer surface og –air skimmelanalyser. Analyserne kan bestemme tilstedeværelsen og mængde af skimmel. Analyserne kan også bruges til at bestemme om en rensning har været tilstrækkelig.

 

Certificeret Mycometer bakterieanalyse

 

 

Illustrationer:
Røntgenoptagelse af præparat med en  stor og tre mindre fibler, jernalder. Museum Syøstdanmark, Køge Museum
Røntgenoptagelse af  ornamenteret metalplade, middelalder. Museum Lolland-Falster
Røntgenoptagelse af ornamenteret benstykke, middelalder. Museum Lolland-Falster
Røntgenoptagelse af bemalet skabslåge med senere overmaling, 1800-årene. Museum Syøstdanmark, Næstved Museum
Røntgenflourescensanalyse af farvelag på skabslåge, 1800-årene. Museum Syøstdanmark, Næstved Museum
UV-undersøgelse af skulptur i gips. Privateje